Investice do kariérového poradenství

5. říjen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Aneta Vencovská
Investice do kariérového poradenství

Revidovaná příručka Cedefopu představuje evropské přístupy ke kariérovému poradenství.

Silné kariérové poradenství pomáhá jednotlivcům rozvinout jejich potenciál, ekonomikám stát se efektivnějšími a společnostem stát se spravedlivějšími. Je důležitým prvkem pro to, aby lidé dokázali zvládnout změny týkající se jejich vzdělávání a odborné přípravy, i pro mobilitu, přechody  a začlenění se na trhu práce.

Šest mezinárodních organizací v brožuře Investing in career guidance na webu Cedefopu sdílí svou vizi strategické role kariérového poradenství v našem měnícím se světě.

 

Zdroj: NÚV, www.nuv.cz