Jak objevit svůj talent

12. prosinec 2019
Aktuality
Autor/ka článku: Libuše Tomanová a kolektiv CKP
Jak objevit svůj talent

Víte, v čem jste jedineční? Znáte své dary, talenty a silné stránky? V tomto článku naleznete vodítko, jak můžete svůj osobní talent odhalit a jak s ním dále pracovat.

Talent je přirozená schopnost člověka dělat některé věci lépe, než je dělají ostatní. Jedná se o vrozenou predispozici pro určitou dovednost. Pokud zainvestujeme čas do jeho rozvoje, stane se z něj naše silná stránka.

Jan Mühelfeit (manažer, kouč a globální stratég) hovoří o rovnici:

Talent x investice času = silná stránka

Důležité je si uvědomit, že každý z nás má nějaký talent. Každý z nás má nějaké přednosti, talentové stránky a potenciál rozvíjet určité oblasti rychleji a snáze než ostatní. Tohle je dar každého z nás. Každý z nás byl obdařen. Každý je originální.

Talent není věcí několika málo vyvolených. Mozart, Jágr, Einstein a další… se nenarodili jiní než ostatní. Jejich výjimečnost spočívá v obrovském množství času, který investovali do rozvíjení a precizace dovednosti, která jim byla vášní.

Pokud své talenty ještě neznáte, existuje hned několik metod, jak je rozpoznat. 

 • Testy – k dispozici je celá řada různých testů odhalujících naše silné stránky, vlastnosti a dovednosti.
 • Dobrým a jednoduchým vodítkem je také uvědomění, jaká činnost mi energii dává (silné stránky a talenty) a jaká mi energii bere (slabiny). Většinou se jedná o činnosti, které nás baví a jsme schopni jejich provozováním trávit hodiny.
 • Talent je zpravidla činnost, ve které dosahujeme dobrých, nadprůměrných výsledků, děláme ji intuitivně, přirozeně. Velmi snadno a rychle se v ní zlepšujeme. Těšíme se, až budeme moct danou činnost dělat znovu.
 • Často se jedná o touhu, kdy potřebujeme „něco“ zrealizovat.

Pomoci vám mohou i tyto otázky:

Co je vaše vášeň? Pro co jste zapálení?

Co byste dělali i zadarmo?

Čemu jste ochotni věnovat obrovské množství času, zkušeností?

Co vám jde snadno?

Co vám jde už dlouho?

Co byla vaše oblíbená hra či hračka v dětství?

Čím jste chtěli být jako děti?

Při jaké činnosti ztrácíte pojem o čase?

Co byste si nejraději dali na svou vizitku? Jakou pozicí byste se rádi chlubili?

Co byste dělali, kdybyste měli jen jeden rok života?

Při rozvoji talentu je důležité soustředit se více na přirozené talenty, než na eliminování chyb a slabin. Proč? To se dozvíte v dalším článku věnovanému tématu talentů.

Aby se z talentu stala silná stránka, musíme ho používat a rozvíjet.

Při rozvoji talentů musíme mít především na paměti, že mistrem se člověk nerodí, ale stává.

Jakmile zjistíme, co jsou naše talenty, je potřeba: 

 • Dělat danou činnost, využívat svůj přirozený talent.
 • Číst o svém talentu, dále se v něm vzdělávat.
 • Dívat se na lidi, kteří mají podobné silné stránky.
 • Využívat je v každodenním životě.

Pokud budeme usilovně pracovat na svých silných stránkách a svůj život stavět právě na těchto vlastnostech a dovednostech, budeme dosahovat neobvyklého úspěchu. Své talenty můžeme využívat při studiu, v osobním i pracovním životě.

Velkým úskalím v našem snažení či přirozeném zaměření může být pak okolí, které nás někdy může směřovat spíše ke zlepšování našich slabin a někdy i přímo tvoří plán naší pracovní cesty.

Tip pro rodiče, vychovatele, pedagogy

Jak můžeme naše děti podporovat v rozvoji jejich talentů? 

Ponechte jim dostatek prostoru pro volnou hru a spontánní činnosti. Dle jejich potřeby poskytujte zpětnou vazby.

Mezinárodně uznávaný kouč Peter Szabo doporučuje oceňovat snahu a vynaložené úsilí namísto výsledků dané činnosti. Děti (a také dospělí) mají po takovémto ocenění větší chuť pouštět se do činnosti opakovaně a také zkoušet nové či složitější věci.

Již výše zmíněný Jan Mühelfeit doporučuje taktéž oceňovat činnost samotnou, ať je již výsledek jakýkoliv. Můžete se tedy s dětmi zaměřit na rozhovor o činnosti namísto o výsledku. Např. když nám dítě donese ukázat obrázek, který právě nakreslilo můžeme zařadit namísto hodnocení výsledku tyto otázky:

 • Co tě nejvíce bavilo? 
 • Co ti šlo a co ti nešlo?
 • Co bys příště udělal jinak?

Tyto tipy vedou ke zvyšování motivace a dosahování lepších výsledků.