Jak ovlivní trh práce umělá inteligence a nové technologie?

30. květen 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Jak ovlivní trh práce umělá inteligence a nové technologie?

V příštích pěti letech se obmění ve světě téměř čtvrtina pracovních pozic a s tím také nároky na dovednosti pro jejich vykonávání. Poroste poptávka po digitálních a technických dovednostech. Klíčové budou také měkké dovednosti, jako je kreativita, emoční inteligence a kritické myšlení, tedy dovednosti, které je obtížné automatizovat. Automatizace a umělá inteligence budou i nadále měnit způsob naší práce.

Umělou inteligenci plánuje využívat ve své činnosti 75 % společností, s digitalizací a novými technologiemi počítá dokonce 85 % organizací. Lidé se tomu budou muset neustále přizpůsobovat a učit se nové technologie kvalifikovaně využívat.

Vyplývá to ze zprávy Světového ekonomického fóra „Budoucnost práce“ (Future of Jobs) pro rok 2023, která poskytuje přehled dovedností a pracovních pozic, po kterých bude poptávka v příštích několika letech. Zpráva vychází z výsledků průzkumu v 803 firmách ze 43 zemí včetně České republiky. Jde o čtvrtý výzkum v řadě, předchozí zprávy vyšly v letech 2016, 2018 a 2020.

Tempo změn bude velké, technologie ovlivní trh práce příznivě

Trh práce má v nadcházejících letech projít velkými změnami, podle zprávy se v příštích pěti letech obmění téměř čtvrtina pracovních míst, některá budou zrušena, jiná naopak vzniknou. Ubyde 14 milionů pracovních míst, tj. dvě procenta současné zaměstnanosti. Trh práce ovlivní mnoho faktorů, vedle technologického vývoje a AI také pomalejší ekonomický růst, rostoucí životní náklady nebo klimatické změny.

Spolu s rozšířením nástrojů typu ChatGPT do každodenního života lidí vzrostly obavy z technologických změn a jejich negativního dopadu na pracovní místa. Některé pozice skutečně zaniknou zejména v důsledku digitalizace a automatizace, především samozřejmě ty, které lze snadno automatizovat. Jde např. o administrativní nebo kancelářské pozice, jako jsou úředníci v bance, na poště, pokladní nebo lidé, jejichž náplní práce je zadávání dat. Technologie a umělá inteligence však budou mít celkově pozitivní vliv a ve více než polovině firem díky nim nová pracovní místa vzniknou.

Nejžádanější pozice: učitelé, analytici, specialisté na AI

Nejžádanější pracovní pozice budou vyžadovat kombinaci technických a měkkých dovedností (soft skills). Jde např. o práci v oblasti analýzy dat, digitálním marketingu a umělé inteligenci. V ČR vzroste potřeba především specialistů na digitální transformaci, ale také mechaniků a opravářů.

Pozice, po kterých roste poptávka nejrychleji, souvisejí s technologiemi, digitalizací a udržitelností. Na prvním místě jsou specialisté na umělou inteligenci a strojové učení, následují specialisté na udržitelnost a experti na kybernetickou bezpečnost. Do roku 2027 vzroste potřeba těchto pozic v průměru o 30 %.

Co se celkových počtů pracovních míst týče, v příštích pěti letech přibydou pracovní místa ve vzdělávání nebo zemědělství. Ve vzdělávání vzroste potřeba o 10 % a vzniknou 3 miliony nových pracovních míst pro učitele odborného vzdělávání, univerzit a vysokých škol. Dále mají vzniknout 3 miliony pracovních míst v zemědělství (např. ovládání zemědělských strojů a vybavení) a 4 miliony pozic souvisejících s digitalizací, např. specialistů na e-commerce, digitální transformaci anebo digitální marketing a strategii.

Jaké dovednosti jsou nejvíce potřeba?

V měnícím se světě uspějí lidé, kteří se umí přizpůsobovat novým trendům, jsou ochotní učit se novým věcem a osvojovat si nové dovednosti. Nejdůležitější dovedností zůstává analytické a kreativní myšlení, ale také odolnost a flexibilita, motivace, zvídavost, spolehlivost a technologická gramotnost. Hodit se bude i schopnost naslouchat druhým, empatie nebo leadership a kontrola kvality.

Trendy ukazují, že potřeba těchto dovedností bude přetrvávat i v dlouhodobém horizontu, tedy i u dnešních dětí a mladé generace, která na trh práce ještě nevstoupila. Posilování digitálních dovedností, analytického myšlení i technologické gramotnosti je proto v ČR součástí současné vzdělávací reformy, tzv. ICT revizí rámcových vzdělávacích programů, schválených v roce 2021. Ta se zaměřuje právě na to, aby si žáci osvojili ve výuce dovednosti pro život a práci ve 21. století, a nově zavádí rozvíjení digitálních kompetencí žáků do všech předmětů.

Společnosti zároveň plánují investice do zvyšování kvalifikace a rekvalifikace své stávající pracovní síly a také nábor nových talentů s potřebnými dovednostmi. Školení pracovníků pro používání AI a velkých dat plánuje 42 % společností. V ČR chtějí firmy v rámci rekvalifikace a zvyšování kvalifikací nejvíce rozvíjet v příštích pěti letech analytické myšlení (62 %) a umělou inteligenci a používání velkých dat (38 %). Firmy v ČR očekávají, že naprostou většinu školení zafinancují svým zaměstnancům jejich zaměstnavatelé (91 %).

Deset nejžádanějších dovedností v roce 2030 najdete v článku Jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba?

Zajímavé informace najdete také v článku Každý je nahraditelný aneb vystřídá nás umělá inteligence? na webu Digiskills.cz.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky, https://revize.edu.cz/