Jak pandemie proměnila evropský trh práce

27. leden 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Jak pandemie proměnila evropský trh práce

Během pandemie došlo k výrazné proměně poptávky po dovednostech na trhu práce v ČR i v celé Evropě. Vyplývá to z nástroje z Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pro analýzu poptávky po profesích a dovednostech v online inzerci práce Skills-OVATE. I když mezi poklesem pracovní inzerce a růstem nezaměstnanosti není přímá souvislost, trendy v online poptávce po práci dávají nahlédnout do možných trendů budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích, profesích a poptávce po dovednostech. Co nám analýza pracovních inzerátů od roku 2019 do roku 2021 ukázala?

Během pandemie trh s online pracovní inzercí poklesl celkem o 6 %. Původní velký propad během první vlny pandemie (březen-duben 2020) se díky rychlému oživení podařilo téměř nahradit, ačkoliv mezi jednotlivými evropskými zeměmi jsou v míře tohoto oživení nadále velké rozdíly. V řadě zemí, například v Itálii, Portugalsku, Slovensku, Řecku anebo v Pobaltí, trh s online inzercí i přes pandemii silně narostl. Je to dáno i rostoucí poptávkou po zdravotnických profesích a využíváním online inzerce pro hledání profesí, u kterých to v minulosti nebylo příliš obvyklé.

Některé z největších ekonomik Evropy však v online inzerci zaznamenaly velký pokles, například Německo, Francie nebo Polsko, a proto jsou data za celou EU nadále v červených číslech. “Celkově zaznamenal trh v době pandemie prudký pokles, ale rychle se oživil a následky nejsou v současné době úplně vidět,” popisuje situaci Jiří Braňka z Cedefopu.

Celou zprávu najdete na webu Národního pedagogického institutu ČR.