Jak se projevuje úroveň vzdělání na příjmech žen a mužů ve Zlínském kraji

27. květen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje
Jak se projevuje úroveň vzdělání na příjmech žen a mužů ve Zlínském kraji

Muži ve Zlínském kraji mají nejčastěji střední vzdělání bez maturity (44,5 % mužů nad 15 let), dále střední s maturitou (30,4 %). Oproti průměru ČR je zde u mužů méně časté vysokoškolské vzdělání. Zatímco v rámci celé ČR získalo vysokoškolské vzdělání 19,1 % mužů, ve Zlínském kraji je to téměř o 4 procentní body méně, tzn. 15,3 %. U žen v regionu převládá střední vzdělání s maturitou (36,4 % žen nad 15 let), žen bez maturity je o něco méně (30,3 %). Vysokoškolský titul získávají ženy Zlínského kraje o něco málo častěji než muži (16,4 % žen oproti 15,3 % mužů), avšak v porovnání s celorepublikovým průměrem (19,6 %) je poměr vysokoškolsky vzdělaných žen v regionu rovněž nižší.

Zajímavý jev lze sledovat, pokud srovnáme průměrné výdělky mužů a žen podle úrovně vzdělání. Obecně platí, že ženy si vždy vydělávají méně než stejně vzdělaní muži. Ukazuje se však, že muži v regionu mají ve většině případů vyšší průměrné hrubé mzdy než ženy vzdělané o jednu kvalifikační úroveň výše. Např. ženy s magisterským vysokoškolským vzděláním si v roce 2018 vydělávaly v průměru 36 225 Kč. To je nejen o 10,5 tisíce Kč méně než stejně vzdělaní muži (průměrná hrubá mzda 46 809 Kč), ale dokonce o 2,6 tis Kč méně než muži se vzděláním o stupeň nižším, tj. bakalářským nebo vyšším odborným (průměrná hrubá mzda 38 849 Kč). Podobný příklad vidíme i při srovnání mužů se středním vzděláním s maturitou a žen s bakalářským vysokoškolským vzděláním. Středoškoláci s maturitou si vydělávají v průměru 34 603 Kč, zatímco ženy s bakalářským vzděláním s výdělkem 29 761 Kč mají téměř o 5 tis Kč méně. Výjimkou je srovnání výdělků žen středoškolaček s maturitou a mužů bez maturity. Ženy s maturitou (průměrná mzda 27 326 Kč) si vydělávají v průměru o 1 460 Kč více než muži středoškoláci bez maturity (průměrná mzda 25 866 Kč).

Data jsou čerpána z analýzy Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, která vznikla díky projektu Narovinu ve Zlínském kraji. Analýza je dostupná na Analýza_Ženy a muži na TP ve ZK_final.pdf.

 

Zdroj: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, www.monitorzk.cz