Jak učit žáky středních škol kariérně myslet

20. leden 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Jak učit žáky středních škol kariérně myslet

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze pořádal v prosinci 2022 online konferenci, která přinesla rady a tipy, jak zavádět kariérové poradenství v prostředí středních odborných škol a jak učit žáky kariérně myslet.

Na konferenci byly prezentovány výsledky projektu “Návrh a implementace konceptu a metodiky „career learning“ v odborném vzdělávání” (TL02000256), jehož cílem bylo vytvořit a publikovat obecně použitelnou strategii, jak ve středním odborném vzdělávání efektivně implementovat kariérové vzdělávání a poradenství do ŠVP škol.

Obsah konference:

00:00:20 – Zahájení konference
00:01:00 – Valery Senichev “Trendy a inovace v kariérovém poradenství”
00:46:40 – Přemysl Gubani “Jak využít veletrh práce/škol pro kariérní rozvoj žáků/studentů”
01:33:20 – Lenka Hájková “HR tipy pro kariérové poradce”
02:28:10 – Martina Baierová “Myšlenkové mapy a kariérové poradenství”
02:32:50 – Zkušenosti kariérových poradkyň z vybraných středních škol – Pavla Lopatková
02:45:50 – Zkušenosti kariérových poradkyň z vybraných středních škol – Jana Gürtler
02:54:00 – Zkušenosti kariérových poradkyň z vybraných středních škol – Jana Morsteinová
03:08:15 – Zkušenosti kariérových poradkyň z vybraných středních škol – Andrea Vlasáková
03:29:40 – Představení strategie rozvoje CMS u žáků SOŠ – výsledky výzkumného šetření mezi žáky a poradci SOŠ (Kamila Urban)
03:53:20 – Představení strategie rozvoje CMS u žáků SOŠ – profesní identita (Jiří Votava)
04:10:00 – Představení strategie rozvoje CMS u žáků SOŠ – strategie rozvoje CMS u žáků SOŠ (Jitka Jirsáková)
04:29:11 – Zakončení konference, předání handoutu pro kariérové poradce

Zdroj: Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze