Jaké dovednosti budou potřeba v roce 2030 v ČR?

11. březen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Jaké dovednosti budou potřeba v roce 2030 v ČR?

Data z online inzerce Cedefopu, zveřejňovaná pod názvem Skills OVATE, v sobě obsahují předvídací potenciál a umožňují nám podívat se do bezprostřední budoucnosti na to, jak se bude trh práce vyvíjet a jakým směrem ubírat. Výsledky analýzy inzerce přitom umožňují také vidět i dovednosti, které budou potřeba v blízké budoucnosti, a to v jednotlivých profesích.

Obecně se předpokládá, že probíhá a bude probíhat zvyšování kvalifikační úrovně pracovníků na trhu práce a zároveň ubývat manuálních úkolů na úkor těch duševních. To je spojeno zejména s automatizací a robotizací. Rovněž se předpokládá úbytek rutinních úkolů, zároveň však panuje obava z potenciálu technologií nejen vykonávat těžkou manuální práce, ale tuto práci i standardizovat a dělat z ní rutinu.

Regionální rozložení pracovních míst odpovídá rozložení pracovní síly kromě dvou výjimek, a těmi jsou Praha a region Jihovýchod s Brnem, kde podíl volných míst v pracovní inzerci v rámci ČR podstatně převyšuje podíl pracovní síly v těchto regionech.  Dá se tak předpokládat pokračující koncentrace zaměstnanosti ve dvou největších městech v blízké budoucnosti.

Zaměstnavatelé chtějí specialisty v IT a v byznyse i nejméně kvalifikované pracovníky

  • Pokračuje trend velké poptávky po specialistech.
  • Pokračování trendů v poklesu poptávky u profesní skupiny úředníků, ať už jde o státní úředníky nebo administrativní pracovníky ve firmách.
  • U řemeslníků a opravářů pokles v celkové zaměstnanosti a tento pokles může pokračovat i do budoucna.
  • U specialistů a odborných pracovníků v obchodní sféře a veřejné správě lze očekávat nárůst, stejně jako u specialistů v oblasti ICT a také u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků v průmyslu a výrobě.

Potřeba měkkých a IT dovedností poroste i nadále

  • Do budoucna by mohla růst poptávka po práci s digitálními daty a počítačovém programování, dovednosti související s prodejem a marketingem a některé měkké dovednosti, konkrétně pomoc a péče a komunikace, spolupráce a kreativita.

Podrobnější text včetně grafů najdete na webu Núv.cz.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR, www.nuv.cz