Jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba?

18. květen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
Jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba?

V posledních několika letech se často diskutuje o tom, jaké pracovní úkony či celé pracovní pozice nahradí roboti. To se však spíše týká automatizovaných činností. Robot snadno zprocesuje data, ale nevyjedná vám nové zakázky, nerozhodne za vás a neprojeví empatii k zákazníkovi. Mezi v současnosti nejvíce poptávané dovednosti patří podle Světového ekonomického fóra flexibilita a umění přizpůsobit se změnám, ochota učit se nové věci, selfmanagement a práce v týmu.

Mezi nejrychleji rostoucí dovednosti patří také digitální dovednosti, vnímání souvislostí a mezioborových vztahů, dovednost vnímat potřeby druhých a umět o nich komunikovat, a také učit se samostatně něco nového a opustit rutinu a nefunkční postupy.

Nejvíce potřebné dovednosti a schopnosti v roce 2030

Podle britské studie The Future of Jobs: Employment in 2030 budou v roce 2030 nejvíce potřeba tyto schopnosti a dovednosti.

Odhad situace a dělání rozhodnutí
Jde o dovednost zvážit relativní náklady a výnosy různých možných akcí a na základě toho vybrat tu nejefektivnější. Typicky jde o dovednost potřebnou pro výkon manažerských profesí, ale často také například lékařských profesí.

Vymýšlení nápadů
Schopnost přicházet s velkým počtem nových nápadů ve vztahu k nějakému tématu. Tato schopnost je potřebná zvláště pro kreativní či umělecká povolání, ale také některé výzkumné profese.

Aktivní učení
Jde o dovednost, která umožňuje pochopit implikace nových informací z hlediska řešení současných a budoucích problémů. Potřebná je především pro vědecká a lékařská povolání.

Strategie, jak se učit
Jde o dovednost umět se zorientovat a využít různé učební a tréninkové metody vhodné k naučení se dané nové věci. Tato dovednost je vyžadována pro vykonávání vzdělávacích, tréninkových či například právnických profesí.

Originalita
Schopnost přicházet s neobvyklými nápady, jak vyřešit nějakou situaci či problém. Tuto schopnost využijí především umělecké profese či některé vědecké a výzkumné profese.

Evaluace systémů
Dovednost identifikovat na základě indikátorů či měření výkonnost systému a zlepšit tuto výkonnost na základě daných cílů. Jde o dovednost typicky vyžadovanou u vedoucích manažerských profesí, u plánovačů, správců počítačových, logistických či jiných systémů.

Deduktivní uvažování
Schopnost aplikovat obecná pravidla na konkrétní situace. Tuto schopnost využívají především právnické profese (soudci), lékařské profese či odborníci v přírodních a sociálních vědách.

Komplexní řešení problémů
Dovednost identifikovat vzájemně propojené problémy, dohledat potřebné informace a navrhnout a evaluovat možnosti jejich vyřešení. Tuto dovednost využívají vysocekvalifikované profese napříč především přírodními, technickými a lékařskými obory.

Analýza systémů
Dovednost určit, jak by měl systém fungovat a jak změny v jeho podmínkách, procesech a prostředí ovlivní výstup systému. Tato dovednost je potřebná především pro vedoucí profese, pro odborné profese v oblastech průmyslové výroby, logistiky či plánování.

Monitoring
Dovednost monitorovat a posuzovat výkonnost sama sebe, ostatních lidí či organizace za účelem tuto výkonnost zlepšit. Tato dovednost je důležitá pro profese vedoucích pracovníků, trenérů, učitelů, některých lékařů či kontrolorů

—-

Na webových stránkách Národního centra Europass ČR je je připraveno to nejzajímavější k tématu dovedností budoucnosti z různých zdrojů od poznatků a dat z rešerší mezinárodních zdrojů z roku 2021 po názory a citace inspirativních osobností.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR, www.npi.cz