Rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce ve Zlínském kraji

26. leden 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Olga Šišková
Rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce ve Zlínském kraji

Smyslem projektu Narovinu ve Zlínském kraji je snižovat rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce v regionu. K tomu směřují i dva hlavní výstupy projektu – podrobná studie „Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje“ a příručka „Rodičovství jako příležitost pro zaměstnavatele i zaměstnance“.

První z dokumentů „Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje“ se zabývá srovnáním žen a mužů v nejrůznějších aspektech trhu práce v regionu. Kromě rozdílů v odměňování sleduje například i zastoupení obou pohlaví v různých skupinách povolání nebo v ekonomických sektorech hospodářství, zabývá se srovnáním výdělkové úrovně žen a mužů nebo vztahem k digitalizaci. Studie např. ukazuje, že manažerské pozice jsou obsazeny ženami pouze v 35 % a manažerky pobírají v průměru o 9 400 Kč hrubého měsíčně méně než muži na obdobných pozicích.

Zatímco první dokument má za cíl informovat a čísly podložit aktuální situaci trhu práce, smysl příručky „Rodičovství jako příležitost pro zaměstnavatele i zaměstnance“ vystihuje nejlépe podtitul „Jak podpořit zaměstnance s dětmi a udržet si je“. Publikace ukazuje možnosti spolupráce během mateřské a rodičovské dovolené, příklady dobré praxe regionálních zaměstnavatelů a tipy právníka pro různé situace v souvislosti s mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Projekt „Narovinu ve Zlínském kraji“ realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s partnerem projektu, společností TREXIMA, spol. s r.o. V rámci projektu jsou nyní realizovány on-line semináře, které poskytují stručný výtah toho nejzajímavějšího z obou publikací. Webináře jsou plánovány ve dnech 12., 17. a 19. února 2021 vždy od 9:00 do cca 10:30 hod. Zájemci se mohou hlásit na kontaktní e-mail siskova@khkzk.cz.

Oba dokumenty jsou rovněž k dispozici na stránkách Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.