Kam na střední školu

8. leden 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Libuše Tomanová
Kam na střední školu

Během života si výběrem povolání projde každý z nás. V deváté třídě se nám rozhodování může jevit jako obtížné. Málo kdo však ví, že to, co nás baví a čemu bychom se chtěli v budoucnu věnovat, se v nás začíná pomalu rýsovat již na základní škole. Volba povolání hraje v celkovém životě velmi významnou roli, je tedy nezbytné věnovat pozornost zájmům a koníčkům.

Výběr střední školy je jedním z důležitých mezníků života a může hrát zásadní roli v naší kariéře. Někdo má v patnácti jasno, co chce dál dělat. Většina z nás, ale tápe a stojí před velkým rozhodnutím. Pro mnoho žáků a také rodičů může být rozhodovací proces náročný. Cest, jak si vybrat studium na střední škole, je mnoho. V tomto článku chci poskytnout základní vodítka či kroky, které mohou rozhodování usnadnit. Při čtení prosím nezapomeňte, že každý z nás to má jinak a jsou pro něj zásadní jiné věci, ale myslím si, že všichni potřebují dostatek spolehlivých informací, čas a také podporu svých blízkých nebo odborníků.

Kroky, které mohou podpořit rozhodovací proces:

Kdo jsem a co chci? Nejprve přemýšlej sám..

Tento bod je pro volbu střední školy zcela zásadní. Zamysli se sám nad sebou, kdo jsi, co umíš, co očekáváš? Všechno začíná u tebe. Najdi si čas pro sebe a objevuj své přednosti, schopnosti, zájmy, talenty, dary, ale i nedostatky a slabé stránky. O co se sám přirozeně zajímáš? Jaké činnosti vyhledáváš ve svém volném čase? Ty pak porovnej s požadavky pro studium i povolání.

Zaměř se i na své studium. Jak přistupuješ k učení, jaké postupy volíš, když něčemu nerozumíš, baví tě více praktické činnosti? Jaké předměty ve škole ti jdou a baví tě?

Někdy může být náročné si sám ujasnit své priority. Na internetu najdeš řadu testů, které ti pomohou poodhalit základní rysy pro tvé další směřování, např. Dotazník profesních zájmů na Průvodci kariérou. Nejčastěji jde o psychotesty osobnosti, zájmů – povolání a IQ testy. Z testů vyplynou předpoklady pro budoucí studium, okruhy povolání a osobnostní nastavení.

Co na to ostatní? Promluv si s blízkými…

Své myšlenky o studiu či profesních plánech sdílej s někým, komu důvěřuješ. Rodiče, kamarádi, učitelé, výchovný poradce, kariérový poradce. Ptej se na jejich názory. Mohou být jiné než tvoje, ale získáš zpětnou vazbu a podněty k přemýšlení. Mohou tě taky upozornit na něco, co ti v tvých plánech uniklo.

Směr a seznam oborů

Pravděpodobně z předchozích bodů vyplyne určitý směr, který tě oslovuje.  Může to být nějaké odvětví či zaměření. Vyhledej si nabídky konkrétních maturitních oborů i ty s vyučením. Zde potřebuješ informace, které nalezneš na internetu. Např. na Burze škol nebo webu Infoabsolvent.cz. Zaměřuj se u jednotlivých oborů na to, co se budeš během studia učit a jaké uplatnění tě po škole čeká. Při pročítání informací o jednotlivých oborech vyřazuj ty, které sice spadají do tvé oblasti zájmů, ale neoslovují tě, nebo tě z nějakého důvodu odrazují. Sepiš si seznam oborů, které tě zaujaly, které spadají do oblasti „to vypadá zajímavě“. Pak můžeš hledat konkrétní školy, kde se tyto obory vyučují.

Směr a seznam povolání

Rozhlížej se a pozoruj lidi kolem sebe. Sleduj, kdo co dělá, kde a jak. Vnímej i pracovní prostředí, pomůcky, způsoby práce a srovnávej. Přijde ti něco z toho zajímavé?

Můžeš si také projít popisy jednotlivých povolání. Najdeš je na webu Národní soustavy povolání. Při čtení konkrétních popisů přemýšlej, zda požadované vzdělání a dovednosti u povolání, které tě zaujme, odpovídají tvým schopnostem a možnostem.

Základní informace o školách

Asi máš jasno v tom, zda chceš maturitu nebo se vyučit. Rozhodování nejčastěji spočívá ve výběru konkrétního oboru a školy. Promysli si, co od školy očekáváš a potom porovnej nabídky různých škol. Neomezuj výběr jen pro nejbližší školy, hledej pro sebe tu nejlepší. Pro snadnější porovnávání si můžeš důležité informace vypsat. Např. dojíždění, internátní bydlení, výše školného, podmínky k přijetí, zájem o obor a školu (ten zjistíš z údajů o přihlášených a přijatých uchazečů v minulém roce). Informace o školách můžete najít např. na Burze škol nebo na webu Infoabsolvent.cz.

Osobní seznámení se školami

Jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia, jsou dny otevřených dveří. Připrav si otázky a ptej se na vše, co tě zajímá. Např. na způsob výuky, kde probíhá odborná praxe, jaké jsou mimoškolní aktivity, kde se uplatnili absolventi této školy. Osobní návštěva ti dá možnost nahlédnout v jakém prostředí je škola umístěna, jak je velká, jakou má atmosféru.

Reference o škole

Dalším důležitým bodem k poznání kvality školy může být rozhovor se současnými žáky třeba na burze středních škol nebo při dni otevřených dveří. Jejich pohled může poskytnout novou perspektivu. Mnoho můžeš vyčíst také z webových stránek školy či na sociálních sítích. Sleduj, zda jsou aktuální, plné informací, prezentují práce svých studentů?

Kariérové poradenství

Pokud stále ohledně svého dalšího vzdělávání váháš, můžeš se obrátit na kariérového poradce ve škole nebo mimo ni. Pomoct ti může také jiný odborník (psycholog), odborné pracoviště nebo  informační a poradenské středisko úřadu práce.

Pro inspiraci k rozhodovacímu procesu se můžeš podívat na video Jak si vybrat školu.

Pokud máš vybráno, nezbývá než se připravit na přijímačky. Na internetu jsou k dispozici testy z minulých let a některé školy pořádají na podzim za poplatek přijímačky nanečisto. Existuje také nabídka přípravných kurzů.

Výběr střední školy je prvním důležitým rozhodnutím pro volbu povolání. Nepodceňte ho. Je dobré věnovat tomuto procesu dostatek času. Výběr školy je dlouhodobá záležitost, začít až v 9. třídě může být pozdě, věnujte rozhodování několik předešlých let. Pokud nezvolíte úplně přesně konkrétní obor není pro budoucí kariéru až tak zásadní, pokud spadá aspoň do odvětví či oblasti vašich zájmů. Lidé vybírají povolání v několika fázích života a v budoucnu si může potřebnou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání doplnit.