Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama

27. říjen 2020
Kariéroví poradci
Autor článku: Jana Galová
Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama

Centrem Euroguidance zve na evropskou online konferenci “Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama”, která se uskuteční  20. a 21. listopadu 2020.

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Organizátoři by letos rádi opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi. Součástí konference bude i prezentace výherců letošních Národních cen kariérového poradenství.

Tématem letošního roku je kariérové poradenství a vzdělávání. Vzhledem k současné situaci je to aktuální téma, mění se trh práce, nastavují se nové možnosti pracovního uplatnění i vzdělávání, hledají se nové cesty a možnosti, jak se zorientovat, reagovat a být připraven na budoucnost trhu práce. Kariérové poradenství a kariérové vzdělávání má tak významné místo a nezastupitelnou roli pro současnou společnost ovlivněnou důsledky pandemie.

Dalšími podtématy konference jsou:

KP předškolním a základním vzdělávání, ve středoškolském vzdělávání a na vysoké škole
KP pro dospělé
KP pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
Inovace ve vzdělávání a poradenství
Strategie a propojování KP a vzdělávání
Propojení HR a KP
Kariérový rozvoj ve firemním prostředí
Tipy a trendy pro absolventy vstupující na trh práce
Kariérní cesty
Online kariérové poradenství a vzdělávání
“Green” poradenství, práce a vzdělávání

Jsou zváni zajímaví zahraniční řečníci k těmto a dalším tématům. Konference dále nabídne česká, slovenská i evropská vystoupení v sekcích. Příspěvky v sekcích přinášejí reflektované zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů nebo projektů v oblasti kariérového poradenství, kariérového vzdělávání a rozvoje.

Konference je bez poplatku a proběhne zcela online. Více informací a pokyny k registraci najdete na webových stránkách konference.