Kariérové poradenství na školách v praxi

9. květen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Kariérové poradenství na školách v praxi

Další setkání pro pedagogy a odbornou veřejnost ze Zlínského kraje připravilo Centrum kariérového poradenství na téma Kariérové poradenství na školách v praxi. Tématu se bude věnovat Petra Šnepfenbergová v úterý 31. 5. 2022 od 9 hodin v prostorách KÚ Zlínského kraje. Odpoví na otázky jak žáky motivovat k rozhodování o dalším studiu či jak pracovat s kariérním portfoliem žáka. Současně poskytne další praktické náměty pro práci s žáky.

Program setkání je součástí přílohy: Pozvánka 31052022.

Svou účast potvrďte, prosím, do  26. května 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení.

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR.

Účast je bezplatná, financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Martu Müllerovou, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz nebo tel.: 577 043 747

Soubory ke stažení