Kariérové poradenství na ZŠ a SŠ: příklady dobré praxe

20. srpen 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Kolektiv CKP
Kariérové poradenství na ZŠ a SŠ: příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe shrnují vybrané úryvky ze závěrečných prací poradkyň a poradců základních a středních škol, které vznikly v rámci Vzdělávání kariérových poradců v projektu IKAP Zlínského kraje (2018–2020).

Závěrečné práce byly na zpracovány na téma Já, kariérový poradce, resp. Kariérové poradenství na naší škole. Děkujeme všem uvedeným autorům za souhlas se sdílením vybraných částí jejich prací.

Příklady dobré praxe ŠKP