Kariérové poradenství nabývá na stále větším významu

12. listopad 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Helena Mráčková
Kariérové poradenství nabývá na stále větším významu

Až 80 procent lidí nevyužívá své silné stránky a “běží” jen na 20 procent svého potenciálu. Mnohdy lidé své schopnosti ani neznají, proto je nemohou uplatnit. Jak pomoci dětem zjistit jejich silné a slabé stránky? Jak je motivovat? Kam patřím podle typologie lidí a jakou roli mám v týmu? Právě na tyto otázky byl zaměřen vzdělávací seminář kariérového poradenství, který se konal ve Zlíně. Přednášejícím byl lektor, konzultant a pedagog Marek Pavlík.

Kariérové poradenství je obor, který získává na svém významu v souvislosti s tím, jak turbulentní je současná doba, která klade stále nové požadavky na odborné i technologické znalosti lidí. Během profesního života je nutné se dále vzdělávat a také není nic neobvyklého, že se člověk musí rekvalifikovat. Proto je nutné, aby věděl, že v těchto situacích nemusí sám tápat, ale má se kam obrátit pro radu, konzultaci či pomoc,“ řekla radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za školství a kulturu ve Zlínském kraji, která seminář zahájila.

Momentálně je otázka kariérového poradenství aktuální také v souvislosti s nasměrováním dalšího studia žáků vycházejících ze základních škol, proto jsou ve Zlínském kraji organizovány různé veletrhy vzdělávání, technické jarmarky či dny otevřených dveří jednotlivých středních škol.

Radní Zuzana Fišerová je přesvědčená, že děti by měly být už od předškolního vzdělávání vedeny k tomu, aby uměly vnímat své schopnosti a na nich v budoucnu stavět. I k tomu by mělo přispívat kariérové poradenství. „Rodiče to samozřejmě se svými ratolestmi myslí dobře, ale někdy jsou při výběru jejich povolání ovlivněni vlastní optikou, vlastními zkušenostmi nebo rodinnou tradicí a nemusí si všimnout určitého výrazného talentu, který se u dítěte projevuje třeba právě ve školním prostředí. Proto je vhodné, aby kariéroví poradci byli pro žáky i pro jejich rodiče partnery, kteří jim významně pomohou při správném rozhodování,“ sdělila radní Zuzana Fišerová.

Při školení, které zorganizovalo Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje, lektor Marek Pavlík představil techniky a nástroje, které mohou být využívány nejen v poradenské praxi s dětmi a studenty, ale i ve výuce běžných předmětů.

Podívejte se na televizní spot z akce na TVS.

Akce se konala v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Více informací o nabídkách vzdělávání v oblasti kariérového poradenství: ckp@kr-zlinsky.cz