Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy

17. leden 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Euroguidance
Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy

Euroguidance zve na webinář Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy. Webinář je určen kariérovým poradcům, učitelům a všem, kteří pomáhají žákům cizincům, aktuálně zejména z ukrajinské komunity, při výběru střední školy a vhodného oboru vzdělání. Účastníci se seznámí s osvědčenými postupy a příklady z praxe kariérového poradenství se žáky i jejich rodiči při výběru školy, získají informace jak využívat  informační systém NPI Infoabsolvent při plánování vzdělávací cesty, kde najít nabídku středních škol pro šk. rok 2023/2024 aj.

Kdy: 25. 1. 2023, 15,00 -17,00 hod.

Kde: online na platformě MS Teams

Program:

  • Přístupy ke kariérovému poradenství v kontextu migrace – Alice Mullerová, InBáze
  • Podpora žáků z Ukrajiny v kariérovém směřování – Michal Parlásek, Infokariéra ve spolupráci s META
  • Příklad skupinové poradenské aktivity – Martina Milotová, JCMM
  • Zkušenosti z kariérového poradenství na základní škole – Martin Provazník, ZŠ Strossmayerovo náměstí
  • Informační systém Infoabsolvent – NPI
  • Inspirace z Euroguidance – Petr Chaluš, NPI
  • Výměna zkušeností mezi účastníky

Na webinář je možné přihlásit se přes rozhraní NPI: NPI – Národní pedagogický institut. 

 

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz