Kariérové poradenství u žáků a studentů s PAS (porucha autistického spektra)

8. listopad 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Kariérové poradenství u žáků a studentů s PAS (porucha autistického spektra)

Podívejte se na záznam z webináře, kde psycholožka Alena Perlínová sdílí své zkušenosti s prací s žáky s poruchou autistického spektra. Posluchači se seznámí s problematikou PAS v obecné rovině i se specifiky kariérového poradenství. Připomenuty jsou testy profesní orientace a testy kognitivních schopností, které jsou používány i v běžné praxi, i nově vytvořený dotazník Důležité aspekty v kariérovém poradenství zaměřený na kvalitativní hodnocení. Závěrem jsou diskutovány možné limity ve studiu potažmo i v pracovním uplatnění u klientů s PAS.

Více informací najdete také v Metodice kariérového poradenství pro žáky s poruchou autistického spektra na webu Univerzity Palackého v Olomouci.

Webinář Kariérové poradenství u žáků a studentů s PAS (porucha autistického spektra) se konal v rámci projektu iKAP 2 – Inovace ve vzdělávání Hl. města Prahy 24. 10. 2022. Záznam je dostupný na kanále Youtube.