Kariérové poradenství v projektu IKAP II v 1. pololetí 2022/2023

4. říjen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Kariérové poradenství v projektu IKAP II v 1. pololetí 2022/2023

Pro první pololetí školního roku 2022/2023 připravuje Zlínský kraj pro pedagogické pracovníky škol Zlínského kraje semináře, workshopy, platformy, kurzy a vzdělávací dny. Na všechny akce je možné se stále přihlásit a účast je pro pedagogy bezplatná. Financování je zajištěno z OP VVV projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (dále jen „IKAP II“).

Září 2022

14. 9. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Používání nástroje Quo Vadis?
20. 9. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Používání nástroje Quo Vadis?
21. 9. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Plánování kariérového poradenství
27. 9. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Případová konference
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

Říjen 2022

5. 10. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Quo Vadis? a Safe Arrival
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

5. 10. 2022 Rožnov pod Radhoštěm – Technické jarmarky, pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ, kariérové a výchovné poradce, pedagogy. Žákům umožnuje seznámení s reálným pracovním prostředím.
Kontakt: A. Dvorská, dvorska@khkzk.cz

6. 10. 2022 Veletrh práce a vzdělávání, Dům kultury v Kroměříži, pro žáky vyšších ročníků ZŠ, zákonné zástupce, kariérové poradce, pedagogy, širší odborná veřejnost.
Kontakt:  J. Nováková, reditelka@ohkkm.cz

11. 10. 2022, Platforma Sborovna sekce Kariérové poradenství, Zlín, Online kariérové poradenství
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

11. 10. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Supervize
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

12. 10. 2022 Valašské Meziříčí – Technické jarmarky, pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ, kariérové a výchovné poradce, pedagogy. Žákům umožnuje seznámení s reálným pracovním prostředím.
Kontakt: A. Dvorská, dvorska@khkzk.cz

13. 10. 2022 od 8:00 do 9:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Jak se připravit na veletrh
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

17. 10. 2022 Vzdělávací den v Kariérovém poradenství, téma Trh práce a kariérové poradenství na školách, Zlín, obsah vzdělávání: jakým směrem se ubírá trh práce, potřebnost finanční gramotnosti, zkušenosti z praxe.
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 74

20. 10. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Styly učení
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

24. 10. 2022 od 15:00 do 16:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Podpora profesní orientace žáka
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

25. 10. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Práce s emocemi
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

Listopad 2022

1. 11. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Supervize
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

2. 11. 2022 Veletrh práce a vzdělávání, Kongresové centrum Zlín, pro žáky vyšších ročníků ZŠ, zákonné zástupce, kariérové poradce, pedagogy, širší odborná veřejnost.
Kontakt: O. Šišková, siskova@khkzk.cz

2. 11. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Quo Vadis? a Safe Arrival
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

3. 11. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Spolupráce s rodiči
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

4. 11. 2022 Uherské Hradiště – Technické jarmarky, pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ, kariérové a výchovné poradce, pedagogy. Žákům umožnuje seznámení s reálným pracovním prostředím.
Přihlášení, kontakt: L. Malovaná, malovana@khkzk.cz

8. 11. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Spolupráce s dalšími subjekty
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

9. 11. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Volba povolání bez předsudků
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

9. 11. 2022 Vsetín – Technické jarmarky, pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ, kariérové a výchovné poradce, pedagogy. Žákům umožnuje seznámení s reálným pracovním prostředím.
Přihlášení, kontakt:  A. Dvorská, dvorska@khkzk.cz

10. 11. 2022 Uherský Brod – Technické jarmarky, pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ, kariérové a výchovné poradce, pedagogy. Žákům umožnuje seznámení s reálným pracovním prostředím.
Přihlášení, kontakt: L. Malovaná, malovana@khkzk.cz

10. 11. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Jak spolupracovat s vedením a kolegy
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

16. 11. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Příprava žáka na opuštění školy
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

24. 11. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Rozhovor
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

Prosinec 2022

7. 12. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Quo Vadis? a Safe Arrival
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

8. 12. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Jak podpořit sebevědomí žáka
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

15. 12. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Prostor pro dotazy pedagogů – vlastní témata
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747