Kariérové poradenství z různých úhlů pohledu aneb webinář nad knihou Kariérové poradenství na každý pád

12. říjen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Kariérové poradenství z různých úhlů pohledu aneb webinář nad knihou Kariérové poradenství na každý pád

Jste zváni na 2. setkání tematické skupiny Edusítě pro oblast Podpora kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání projektu P-AP, které se uskuteční online 20. října 2022 od 17:00 do 18:30 hod v prostředí MS Teams.

Témata setkání jsou:

  • čtyři různé pohledy na kariérové poradenství včetně jeho systémového zakotvení v České republice a evropském kontextu,
  • a setkání nad knihou Kariérové poradenství na každý pád.

Celým setkáním Vás budou provázet Petr Pokorný za projekt P-AP a spoluautorky knihy Kariérové poradenství na každý pád – Silvie Pýchová a Dorota Madziová. Ústředním tématem setkání bude již zmíněná kniha, která získala mimo jiné i prestižní ocenění v soutěži pořádané Euroguidance (součást Národního pedagogického institutu České republiky).

Odkaz na registraci