Kariérové poradenstvo v teórii a praxi 2020

28. červenec 2020
Kariéroví poradci
Autor článku: Jana Galová
Kariérové poradenstvo v teórii a praxi 2020

Časopis „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“ je pravidelně vydávané odborné periodikum na Slovensku a v České republice zaměřené na oblast kariérového poradenství. Časopis vychází dvakrát do roka a přináší odborné články týkajících se kariérového poradenství a kariérní výchovy, rozhovory s respektovanými odborníky, recenze publikací a zprávy z uskutečněných akcí.

V aktuálním čísle (17/2020) najdete následující příspěvky.

  • Požiadavky na zručnosti a kompetencie ľudí na začiatku kariéry. Predpoklady pre kariérové poradenstvo – pohľad zamestnávateľov
  • Podporující stát a státní příslušníci třetích zemí: v místní samosprávě a soukromých agenturách při uzavírání smluv o poradenství
  • Příležitosti pro rozvoj kariérového vzdělávání v ČR
  • Zamestnateľnosť a kariérové zručnosti študentov a absolventov vysokých škôl v kontexte zamestnávateľských očakávaní
  • Horizontální profesní tranzice klientů a jejich vazba na proměny práce kariérových poradců v České republice
  • Spolupráca verejného a súkromného sektora v poskytovaní kariérového poradenstva pre dospelých: Prípadová štúdia z Francúzska
  • Tímová spolupráca: moderné prístupy pre firmy a kariérových poradcov
  • Pandémia Covid-19 a kariérové poradenstvo na diaľku
  • Hlavné trendy a výzvy v celoživotnom poradenstve v Európe

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi 17/2020

 

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz