Kariérové vzdělávání pro žáky – online

30. červen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Kateřina Hašková
Kariérové vzdělávání pro žáky – online

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje se ve své činnosti zaměřuje na metodickou podporu pro pedagogické pracovníky. To mimo jiné zahrnuje i sběr již existujících metodik a zdrojů, které jsou využitelné pro práci kariérového/výchovného poradce ve škole a využitelné pro žáky/rodiče.

Monitorujeme také nově vznikající produkty v této oblasti, včetně online nástrojů. Jedním z nich je online kurz pro žáky, Najdi si svoji cestu, který připravila kariérová poradkyně Andrea Csirke se společností SantiaX Learning. Zdarma dostupný kurz interaktivně otevírá témata kvalit, hodnot a kariérového rozhodování.

Průvodci online kurzu jsou mladí lidé, vrstevníci žáků a studentů. Informace jsou v kurzu předávány srozumitelně, různorodě, interaktivně. Podklady, které si žák v rámci kurzu vytváří, lze stáhnout a vložit do vlastního portfolia.

První část pokrývá oblast kvalit, zájmů a dovedností. Žáci jsou vedeni k tomu, aby k jednotlivým oblastem hledali důkazy. Další část se věnuje rodině a jejímu vlivu na kariérní volbu. Žáci si mohou stáhnout podklady k přemýšlení o hodnotách, které vychází z jejich rodiny a jaké sami zastávají. Poslední část je věnována procesu rozhodování, vnímání změn a důležitosti informací. Zdroje uvedené v této části jsou zaměřeny zejména na volbu směřování po střední škole. 

Hlavní kvalitou tohoto e-learningu je jeho dostupnost. Uživatelé jej mohou využívat zdarma, kdykoliv podle svých časových možností a mohou se k němu také opakovaně vracet. Kurz se dotýká základních témat kariérového rozhodování. Srozumitelně (nejen) mladým lidem vysvětluje základní pojmy kariérového rozvoje jako jsou kvality či důkazy a provází je procesem rozhodování. Výstupy z kurzu mohou být nejen zdrojem přemýšlení o vlastních kariérových volbách, ale také podkladem pro konzultaci s poradcem nebo neformální rozhovor s rodinou či přáteli.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.