Kariéroví poradci a poradkyně si vyzkoušeli užitečné diagnostické techniky

1. březen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Krausová
Kariéroví poradci a poradkyně si vyzkoušeli užitečné diagnostické techniky

V pořadí již čtvrté setkání platformy Sborovna, sekce Kariérové poradenství, proběhlo online formou prostřednictvím MS Teams, dne 15. února 2022. Jednalo se o první setkání v novém kalendářním roce. Setkání se uskutečnilo v délce 3 hodiny a zúčastnilo se ho více než 30 účastníků.

Zástupkyně Centra kariérového poradenství Zlínského kraje představily svou činnost a pozvaly účastníky zejména na akce zaměřené na vzdělávání podporující působení kariérových poradců ve školách. Mimoto seznámily účastníky s vybranými výsledky z šetření Mapování stavu kariérového poradenství na školách ve Zlínském kraji, se kterými mohou ve své praxi pracovat.

Hlavním cílem setkání Sborovny, sekce Kariérové poradenství, byla pomoc a podpora kariérových poradců ZŠ a SŠ v období před podáváním přihlášek žáků ke studiu na SŠ a VŠ prostřednictvím seznámení je s diagnostickými metodami, které by mohli využít v rámci kariérového poradenství. Představeny byly základní i pokročilé metody a techniky diagnostiky. Lektorkou byla psycholožka, psychoterapeutka, koučka, kariérová poradkyně, supervizorka Sylvie Navarová, která je také mj. autorkou úspěšné publikace Diagnostika v kariérovém poradenství. Účastníci zejména ocenili praktické vyzkoušení jednotlivých metod, stejně jako jejich přiblížení pomocí prezentace příkladů. Všechny diagnostické metody jsou přímo využitelné pro práci s žáky.

Program

  1. Zahájení a úvod (J. Krausová)
  2. Novinky z kariérového poradenství ve Zlínském kraji (CKP)
  3. Vybrané závěry šetření Mapování stavu kariérového poradenství ve Zlínském kraji zaměřené na potřebné a používané metody kariérového poradenství (CKP)
  4. Seznámení s metodami a technikami diagnostiky v kariérovém poradenství (Hollandův test profesní orientace, test Motivace k práci, metoda využití Projektivních karet, cvičení na Hodnoty a kvality a cvičení Temperamentových predispozic pro povolání) PhDr. Sylvie Navarová
  5. Shrnutí a diskuse

Soubory ke stažení