Kariéroví poradci

Kariéroví poradci
Webináře ke kariérovému vzdělávání na školách

Webináře ke kariérovému vzdělávání na školách

Centrum Euroguidance připravuje pro tento rok sérii webinářů zaměřených na kariérové vzdělávání ve školách. Obsahové zaměření webinářů reflektuje očekávané výstupy tematického okruhu Kariérový rozvoj, jak je navržen v revidovaném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání….