Kariéroví poradci

Kariéroví poradci
Careers around me

Careers around me

Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu zve kariérové poradce/poradkyně také ze Zlínského kraje k připomínkování nového rámce dovedností řízení kariéry.