Kariéroví poradci

Kariéroví poradci
Jak vést žáky k sebereflexi v procesu kariérového poradenství

Jak vést žáky k sebereflexi v procesu kariérového poradenství

Reflexi můžeme chápat jako mentální proces, který podporuje učení a zapamatování probíraného tématu. Reflexe umožňuje žákům se vědomě rozhodovat o tom, jaký mají ke zkušenosti postoj a jestli díky ní mají potřebné informace, které potřebují….