Kariéroví poradci

Kariéroví poradci
Portfolio jako nástroj kariérového vzdělávání

Portfolio jako nástroj kariérového vzdělávání

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje se v rámci projektu IKAP II věnuje rozvoji kariérového poradenství a kariérového vzdělávání na školách – např. tvorbou a sběrem metodických materiálů nebo individuálními a skupinovými konzultacemi.