Kde a jak hledat zaměstnání

29. duben 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Věra Stojarová
Kde a jak hledat zaměstnání

Deset kroků při hledání nového zaměstnání.

1. Pracovní portály

Větší portály jako jobs.cz, prace.cz, jooble.cz a jiné představují obrovské databáze různých nabídek pracovních příležitostí z celé republiky. Nevýhodou je, že hlavně malé a střední podniky nemají finance zde inzerovat. Všímejte si proto i malých neplacených webů zaměřených na obor vašeho zájmu, které snadno na internetu vyhledáte. Důležitou službou, kterou byste měli na těchto portálech využít, je vytvoření svého profilu. Díky tomu Vám budou zasílány automatické personalizované nabídky zaměstnání.

2. Firemní webové stránky

Pokud Vás zajímá konkrétní společnost, podívejte se na její web do sekce Kariéra, Volná místa a podobně. Kromě toho, že tam daná firma může mít vypsáno více volných míst než na pracovním portálu, se dozvíte více informací o firmě samotné a o její firemní kultuře, což se Vám bude hodit zejména na pohovoru. Některé společnosti své nabídky zaměstnání mohou vyvěsit jen na svém webu anebo se využívá doporučení od svých stávajících zaměstnanců. Velké firmy na webu mají rovněž dost obsáhlé informace o trainee programech pro absolventy. Díky nim se pak obě strany vzájemně poznají a zjistí, zda by byla spolupráce možná a pro obě strany zajímavá.

3. Nástěnky

Ať už ty fyzické na fakultách, katedrách a ústavech, tak také virtuální vývěsky v informačních systémech firem, škol nebo úřadů práce. A když už jsme u těch vyvěšených papírů – dívejte se i po výlohách konkrétních obchodů či poboček, zda někoho nehledají. Pro některé menší firmy je to stále používaný komunikační kanál.

4. Úřady práce

Je naprosto v pořádku, když se půjdete na úřad přihlásit jako nezaměstnaný absolvent kvůli zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Úřady práce také nabízí různé vzdělávací programy a projekty s možností využití praxe. Při této příležitosti se podívejte po uveřejněných nabídkách práce. V kurzu jsou především obchodní zástupci, řemeslníci, technici, účetní, operátoři výroby, řidiči nebo číšníci. Vyzkoušet práci např. servírky v kavárně je určitě lepší, než být doma na podpoře. Jakákoliv pracovní zkušenost s danou činností nebo třeba spoluprací v týmu se Vám v budoucnu bude hodit. A mezitím můžete nadále hledat vysněné zaměstnání.

5. Stáže a praxe

Některé obory mají výhodu povinných stáží, u některých to není zase tak typické, ale když budete dostatečně dlouho hledat, určitě se najde nějaký typ stáže pro každého, ať už v Česku nebo v zahraničí. Berte i neplacenou stáž, během studia si ji můžete dovolit snáze než po jeho ukončení. Když se ukážete jako skvělý zaměstnanec, může se pro Vás po skončení praxe objevit stálý úvazek. Pracovní stáže totiž často jednotlivé organizace pořádají zejména proto, aby si doslova „vychovali“ své budoucí zaměstnance. Pracovní stáž v prvé řadě poskytuje absolventům i studentům důležitou praxi. Díky pracovní zkušenosti získáte nové kontakty, osvojení pracovních návyků nebo možnost uplatnit své stávající znalosti v praxi.  Bez ohledu na to, zda je stážista absolventem, či studentem, je však mnohdy zohledňován také věk, který by neměl překročit hranici 30 let.

6. Spolupráce s externími vyučujícími

Předměty vyučované externisty jsou zpravidla hodně prakticky zaměřené a představují tak příjemnou změnu oproti akademickým teoriím. Externisté dokážou velmi dobře vysvětlit teoretické poučky obohacené příklady z praxe a představí Vám tak svět práce reálněji. Kromě toho můžete díky aktivitě při hodinách nebo dobré závěrečné práci zaujmout vyučujícího a dosáhnout toho, že s vámi bude chtít spolupracovat nebo vás někomu doporučí.

7. Sociální sítě

Mít profil na LinkedIn je už téměř profesní standard. Čím více pracovních zkušeností uvedete a čím lepší klíčová slova budete v popisu pozic mít, tím spíš Vás najde a sám osloví nějaký headhunter. Nezavrhujte ani Facebook, Instagram či Twitter. Sledujte firmy, které Vás zajímají, často totiž uveřejňují nabídky práce právě na sociálních sítích. Zároveň si hlídejte svůj profil ve smyslu veřejných příspěvků, které může vidět kdokoliv, tedy i Váš budoucí zaměstnavatel. (fotografie, obsah, aktivity)  Je běžné, že se personalisté před pracovním pohovorem podívají na Vaše profily ve světě sociálních sítích.

8. Osobní doporučení

Nikdy nevíte, kterým komunikačním kanálem se propojíte s vysněným zaměstnáním. Osobní doporučení je čím dál častější způsob hledání práce i nových zaměstnanců. Spousta firem nabízí svým stávajícím zaměstnancům, že když doporučí na volnou pozici někoho známého a on se osvědčí, dostanou jako bonus určité procento z jeho platu. Mějte širokou síť svých známých a ptejte se, zda nevědí o nějaké práci, na kterou byste se hodili. Vašemu životopisu přidají na váze i doporučení od bývalých kolegů. I proto se vyplatí odcházet z posledního zaměstnání v dobrém. Budoucího zaměstnavatele zejména zajímá, jak se vám vedlo v rozličných pracovních rolích. Proto je dobré mít k dispozici doporučení od blízkého kolegy, přímého nadřízeného, případně někoho z vašich podřízených nebo i klientů.

9. Startupy

Máte nápad? Rozjeďte startup. Nemáte nápad? Přidejte se k někomu, kdo ho má. Startupem se rozumí nově založená či začínající společnost, která se na základě inovativní podnikatelské koncepce za použití vyspělých technologií rychle vyvíjí a má velký potenciál hospodářského růstu. Spoustu nabídek na volná místa najdete na StartupJobs.cz. Nejžádanější jsou sice programátoři, ale uplatní se i markeťáci nebo administrativní pracovníci. Budete-li mít štěstí, budete pracovat spolu s nadšenými lidmi, kteří se snaží něco vytvořit. Naberete spoustu energie a budete dělat věci, které vás budou bavit. Budete vědět, proč děláte to, co děláte.

10. Buďte aktivní

I když firma oficiálně nikoho nehledá, stejně můžete personalistovi nebo rovnou řediteli poslat životopis, že u nich chcete pracovat. Spousta míst se obsazuje formou interních výběrových řízení a nemusí být zveřejněna. Případně do firmy zajděte osobně a řekněte, že pro ně chcete na zkoušku nějakou dobu pracovat zadarmo a když budou s vaší prací spokojeni, ať si vás nechají.