Kde hledat kariérové poradce a poradkyně ve Zlínském kraji

6. červen 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Kde hledat kariérové poradce a poradkyně ve Zlínském kraji

Role kariérového poradenství je zásadní pro úspěšné nasměrování dětí i dospělých. Ve Zlínském kraji existuje několik významných zdrojů a institucí, které nabízejí pomoc v oblasti kariérového poradenství.

Školní kariéroví poradci a poradkyně

Na základních a středních školách ve Zlínském kraji působí školní kariéroví poradci, kteří jsou připraveni pomoci žákům s výběrem studijního či profesního směru. Jména těchto poradců můžete najít v databázi na webu Průvodce kariérou. Tato databáze je volně přístupná a rozčleněná podle typu škol a okresů, což umožňuje snadné vyhledávání.

Burza škol

Dalším užitečným zdrojem je Burza škol, kde najdete podrobné informace o středních školách včetně kontaktů na školní kariérové poradce a poradkyně.

Databáze odborných pracovníků na Zkole

Na portálu Zkola můžete využít databázi odborných pracovníků, kde lze filtrovat kariérové poradce a najít kontakty na ně. Tato databáze poskytuje seznam odborníků v různých oborech souvisejících se školní poradenskou činností.

Centrum kariérového poradenství (CKP)

Jedním z hlavních míst, kde můžou hledat pomoc pracovníci ze základních a středních škol, je Centrum kariérového poradenství. Cílem je systematicky rozvíjet kompetence v oblasti kariérového poradenství a informovaného poradenství v oblasti prevence předčasných odchodů. Centrum kariérového poradenství zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence předčasných odchodů, individuální konzultace pro školní kariérové poradce škol a další pedagogické pracovníky, metodickou podporu a zpracování praktických materiálů pro školní kariérové poradce Zlínského kraje.

Technologické inovační centrum (TIC)

Technologické inovační centrum ve Zlíně je další významnou institucí, která se zapojuje do kariérového poradenství. V projektu zaměřeném na odhalování talentů a silných stránek spolupracuje se zkušenými kariérovými poradci a poradkyněmi. Žákům a žákyním ze zlínských základních škol pomáhá zážitkovou formou objevovat jejich potenciál a najít tu nejvhodnější střední školu ne podle známek, ale podle jejich individuálních schopností a zájmů. Zároveň nabízí podporu školním kariérovým poradcům a poradkyním.

Úřady práce (ÚP)

Úřad práce ve Zlíně nabízí kariérové poradenství pro nezaměstnané i zaměstnané, kteří hledají nové pracovní příležitosti nebo se chtějí rekvalifikovat. Poskytuje individuální konzultace dětem i dospělým, informace o rekvalifikačních kurzech a další služby zaměřené na podporu zaměstnanosti.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně také hraje významnou roli v oblasti kariérového poradenství. Univerzita poskytuje studentům a absolventům pomoc při hledání pracovního uplatnění, organizuje kariérní dny a poskytuje individuální konzultace. Job centrum UTB je důležitým partnerem pro studenty při plánování jejich kariéry a přechodu na trh práce.

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj je profesní platforma zaměřená na podporu kvality a dostupnosti kariérového poradenství, která mimo jiné zajišťuje přístup k nejnovějším metodikám v celoživotní a mezinárodní perspektivě. Na webu sdružení je k dispozici přehled zapojených kariérových poradců. Je důležité, aby pomáhající profesionálové byli součástí asociace nebo profesního spolku, což zaručuje průběžné vzdělávání a dodržování profesních standardů, podporu, sdílení zkušeností a přístup k aktuálním informacím. Nebo se pravidelně setkávali se svými kolegy a společně se rozvíjeli. Ve Zlínském kraji tuto činnost částečně zajišťuje Zlínský kraj díky Centru kariérového poradenství a aktivitě Sborovna.


Ve Zlínském kraji existuje široká škála možností, kde hledat kariérové poradenství. Od školních poradců přes specializovaná centra až po univerzitní služby – každý může najít podporu, kterou potřebuje pro úspěšnou kariérní cestu.