Kdo jsou kariéroví poradci

1. prosinec 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Věra Stojarová
Kdo jsou kariéroví poradci

Kariérové poradenství není v České republice jasně zakotveno a využíváno, tak jak je tomu v jiných zemích Evropské unie. Kariéroví poradci a poradkyně (dále jen „poradci“) ve své činnosti obvykle používají jak běžné poradenství, tak i novodobější koučink. Pro tuto profesi je právě charakteristické, že sdružuje složku informačně poradenskou (orientace na trhu práce, personalistika, umění komunikace při pohovoru) a složku koučovací (aktivizace, diagnostické metody, individuální konzultace).

„Zralá osobnost, která dokáže spolupracovat s lidmi na jejich životní profesní cestě. Dokáže individuálně s každým komunikovat, naslouchat, pospojovat zajímavé momenty v jeho minulosti i současnosti, které lze využít v budování další pracovní i vzdělávací dráhy. Pomáhá lidem najít vnitřní kompas při hledání práce. Po celý život, v kterékoliv fázi jejich života. Nejen když končí školu, nejen když o práci přijde, ale i v případě, že člověk chce svou dosavadní práci změnit. Kariérový poradce ale nemá člověku doporučovat, co by měl dělat a jak, což se mnohdy děje. Úkolem kariérového poradce je vést klienta k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodování o pracovní dráze. Ve Stockholmu se mi líbilo heslo kariérového centra „Think less, do more“ – nepřemýšlejte tolik, dělejte, buďte aktivní a zkoušejte různé cesty“, tak např. popisuje charakteristiku kariérového poradce Silvie Pýchová, zkušená kariérové poradkyně  a lektorka.

Kariérové poradenství není v České republice jasně zakotveno a využíváno, tak jak je tomu v jiných zemích Evropské unie. Pojďme si alespoň trochu tuto profesi popsat či charakterizovat. Kariéroví poradci a poradkyně (dále jen „poradci“) ve své činnosti obvykle používají jak běžné poradenství, tak i novodobější koučink. Pro tuto profesi je právě charakteristické, že sdružuje složku informačně poradenskou (orientace na trhu práce, personalistika, umění komunikace při pohovoru) a složku koučovací (aktivizace, diagnostické metody, individuální konzultace, apod.). Celý popis profese je možné najít v Národní soustavě povolání, kde jsou popsány pracovní činnosti, ale i nároky na dovednosti a znalosti. Uvádí se zde, že kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu vede klienty v jakémkoliv věku a v kterékoliv fázi jejich života k samostatnému a zodpovědnému rozhodování zejména v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání v návaznosti na volbu povolání, profesní změnu a uplatnění se na trhu práce. Poskytuje aktuální informace zejména o vzdělávacích možnostech, trhu práce, posuzuje schopnosti a dovednosti jedince s využitím kariérové diagnostiky, aktivizuje klienta k samostatnému rozhodování o vlastní kariéře.

Vedle kariérových poradců na volné noze (freelancers nebo OSVČ) a zaměstnanců v nejrůznějších organizacích, najdeme početně nejvíce profesionálů na základních a středních školách a také téměř na každé vysoké škole funguje tzv. kariérní centrum. Dále na úřadech práce v informačně poradenských střediscích. Profese kariérového poradce řadíme do živností volných, tj. pokud budete chtít zítra začít jako kariérový poradce/kouč pracovat na volné noze, stačí si zajít na živnostenský úřad, případně vytisknout si vizitku, udělat webové stránky a to je celé. Nikdo vás v dnešní době nebude zkoušet, kontrolovat nebo regulovat. V současné době se kariérovým poradcem může nazvat kdokoliv, kdo se rozhodne toto poradenství vykonávat. Žádné vzdělání ani certifikace nejsou pro výkon této činnosti ze zákona nutné.

Pokud chce kariérový poradce zvýšit své kompetence a profesní důvěryhodnost, měl by se vzdělávat se ve svém oboru

Pokud však kariérový poradce chce zvýšit své kompetence a zvýšit svou profesní důvěryhodnost, lze vykonat zkoušku k získání profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004-R). Existuje tedy možnost složení celostátně uznávaných zkoušek dle Národní soustavy kvalifikací, kde základní pravidla pro organizace, u kterých zkoušku skládáte, nastavují právě ministerstva spolu s dalšími experty v oboru. Profesní zkouška k získání této kvalifikace ověřuje například orientaci v teorii a metodách kariérového poradenství, vyhledávání a poskytování informací, uplatňování technik kariérové diagnostiky, práci s jednotlivcem, ale i skupinové aktivity, orientace v legislativě apod.

Jak kariéroví poradci práci vykonávají a přistupují k ní, závisí určitě na jejich hodnotách a na určité osobně-profesní zodpovědnosti. Stejně jako lékaři mají Hippokratovu přísahu – tak i kariéroví poradci mají k dispozici určité etické rámce, které vznikly shodou napříč oborem. Na mezinárodní úrovni vytvořila nejznámější mezinárodní organizace v oblasti kariérového poradenství International Associacion for Education and Vocational Guidance (IAEVG) svůj etický kodex členů a tím je možné se řídit. Je důležité si ujasnit, které diagnostické testy a aktivity je možné s klienty využívat a které jsou spíše určené vystudovaným psychologům. Je vhodné využívat spíše standardizované testy, u kterých byla zkontrolována validita a reliabilita. S nabitými zkušenostmi je možné časem zařadit i nestandardizované osobnostní testy, u kterých si je kariérový poradce jistý správným použitím a interpretací. Stěžejní zůstává poradenský rozhovor, který pomáhá nalézt mnoho důležitých informací pro další postupy.

Důležitým zdrojem informací je jistě Euroguidance (EG), což je evropská platforma, která má za cíl podporovat rozvoj kariérového poradenství a profesní růst jednotlivých poradců v evropských zemích včetně České republiky. Na webu českého Euroguidance najdeme spoustu praktických informací i pro nás jednotlivce, které mají přímý vliv na naší praxi. Důležitý je jistě i profesní networking, který je potřebný v jakékoliv práci a je užitečný nejen z hlediska spolupráce, obchodních vztahů a z hlediska vzdělávání. Mezi další důležité zdroje informací patří např. Expertní komora kariérového poradenství (zaměřeno hlavně na systémový rozvoj kariérového poradenství v ČR),  Česká asociace kariérového poradenství (zaměřeno hlavně na vzdělávání v návaznosti na personalistiku) a Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj (zaměřeno na témata kvality v poradenství a intervize). Akce pro veřejnost (konference, networking či v rámci vzdělávání) se samozřejmě občas objevují jako součást projektových či jiných soukromých aktivit. Důležité je sledování informací na Facebooku, kde byla např. vytvořena komunikační skupina pro kariérové poradce ( Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ & SK) a také hledání informací v profesní sociální síti Linked In.

Soukromý výběr fyzických nástrojů, pomůcek, a hlavně různých typů karet pro práci s klienty, najdete také na e-shopu b-creative Magdy Shymon. Dvoje karty vydalo také Centrum kompetencí (karty s názvy profesí + karty s tématy pracovních motivací). Co se týká dlouhodobého vzdělávání budoucích i stávajících kariérových poradců a koučů (bez ohledu na to, zda děláte ve škole, na ÚP, v neziskovce, či soukromě) doporučuje se zúčastnit kurzů např. některé z těchto organizací:

  • kurzy  EKS (Praha),
  • kurzy Info Kariéry (Plzeň),
  • kurzy Centra kompetencí (Praha),
  • kurzy Centra vzdělávání všem (Brno),
  • kurzy Aspektu (Náchod, Rychnov n.K.),
  • kurzy koučky a psycholožky Sylvie Navarové (Ostrava)​.

Důležitou oblastí, na kterou je třeba v rámci sebevzdělávání nezapomínat, je sledování trendů na trhu práce. Doporučují se také sledovat statiky Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro kariérové poradce pro oblast Zlínského kraje funguje Centrum kariérového poradenství (CKP). Od září 2018 poskytuje ucelený systém podpůrných aktivit všem pedagogickým pracovníkům (zejména školním kariérovým poradcům/poradkyním) základních a středních škol ve Zlínském kraji s cílem systematicky rozvíjet jejich kompetence v oblasti kariérového poradenství.