Koncem školního roku zájem o rozvoj kariérového poradenství nekončí

28. červen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Koncem školního roku zájem o rozvoj kariérového poradenství nekončí

Poslední Sborovna v letošním školním v sekci Kariérové poradenství, která se uskutečnila 20. června 2023, se nesla v oslavném duchu. Nejen, že kariéroví poradci úspěšně zvládli školní rok, ale neopustila je ani touha získávat nové znalosti a sdílet své zkušenosti, díky čemuž jsme mohli přivítat 1000. účastníka platformy Sborovna.

Kariéroví poradci z kraje se tentokrát sešli, aby společně probrali praktické uchopení a tipy pro realizaci kariérového poradenství ve škole. O své zkušenosti, postřehy, náměty se s námi přišla podělit certifikovaná kariérová poradkyně Eva Cablíková, která již několik let realizuje kariérové poradenství na jedné ze základních škol ve Zlíně a přitom neustává v rozvoji a osvojování si nejaktuálnějších metod. Představen byl harmonogram, podle kterého lze kariérové poradenství ve škole nastavit. K jednotlivým aspektům kariérového poradenství pak byly demonstrovány konkrétní pracovní listy, pomůcky a uvedeny techniky, jak lze se žáky pracovat. Účastníci setkání se dělili o tipy, co jim osobně v kariérovém poradenství „funguje“. Vzájemně se tak obohatili o další možnosti, jak ve školním prostředí kariérové poradenství realizovat.

Na setkání jsme přivítali i zástupkyně Pardubického IKAP II, Lucii Ryšavou a Irenu Matějovou z Centra celoživotního vzdělávání, které přivítaly možnost seznámit se s tím, jak je kariérové poradenství realizováno ve Zlínském kraji a zároveň  sdílely své uchopení a využívané metody, které samy uplatňují při práci se žáky. Všichni účastnící Sborovny, sekce Kariérové poradenství, tak odcházeli s pocitem uspokojení z nově nabytých informací.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.