Končím střední školu a chci pracovat v zahraničí

2. červenec 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Martina Němcová
Končím střední školu a chci pracovat v zahraničí

Chtít pracovat v zahraničí je určitě výborné rozhodnutí. Po skončení střední školy nebo během studia na vysoké je pro to ta nejlepší doba, protože nemáte ještě tolik závazků a povinností, které by vás držely doma, máte chuť poznávat zajímavá místa, nové věci, lidi a jejich způsob života. Proto je právě teď ten správný čas vyrazit za hranice a naučit se něco nového, zdokonalit se v cizím jazyce a nasbírat zkušenosti, které se vám později budou určitě hodit. Zkrátka, Váš zahraniční pracovní pobyt bude ve Vašem budoucím, nejen profesním, životě nespornou výhodou, která se bude navíc výborně vyjímat ve Vašem životopisu.

Při hledání práce v cizině máte několik možností – můžete se spolehnout zcela sami na sebe a vyřídit si vše od nalezení práce přes ubytování až po daně. Zejména členské země Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko jsou pro tento způsob vhodné, protože nekladou občanům České republiky žádné překážky a ucházet se o práci v těchto zemích můžete úplně stejně jako občané těchto zemí. Evropská unie v těchto zemích podporuje pracovní mobilitu, a proto vytvořila síť EURES (Evropské služby zaměstnanosti), která má občanům členských států (tedy nám) pomoci při vyhledání zaměstnání a v dalších záležitostech spojených s odjezdem za prací do zahraničí. Poradce EURES najdete na úřadech práce v krajských městech. Jejich služby jsou zdarma.

V jiných zemích, které nejsou členy EU/EHP nebo nejde o Švýcarsko, již režim není tak uvolněný a bude nutné vyřídit si před samotným nástupem do práce pracovní povolení. Proces vedoucí k získání pracovního povolení je v těchto zemích různě dlouhý a náročný a není vždy jisté, že budete úspěšní. Aby měli mladí lidé možnost se do těchto zemí vůbec podívat a nalézt zde nějaké uplatnění, tamější vlády nabízejí pro zájemce různé kulturní či pracovní programy a pobyty, stáže, au-pair pobyty nebo dobrovolnické pracovní programy. Některé z takovýchto programů vyřizují specializované agentury, na jiné můžete vyjet samostatně.

Třetí možností, pokud se necítíte na to hledat práci sami, je svěřit se do rukou pracovní agentury, která vše vyřídí za Vás. Při výběru agentury a při jednání s ní  je vždy potřeba dodržovat alespoň základní bezpečnostní pravidla. Důležité je předem si zjistit, zda je agentura seriózní. Seznam agentur práce,  které mají ke své činnosti povolení, vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Toto povolení samo o sobě není zárukou, ale dává Vám jistotu, že agentura musela pro jeho získání nastavit alespoň nějaké standardy kvality. Můžete také prohledat internet a zjistit, kolik klientů služby dané agentury již využilo a jaké s nimi mají zkušenosti, můžete se poptat mezi známými. Služna EURES vydala také příručku varující před neseriózními agenturami. Najdete ji pod článkem.

Hledáte-li práci v jiné členské zemi EU/EHP či Švýcarsku a chcete využít služeb tamějších úřadů práce, jako uchazeč o zaměstnání z ČR máte také právo využívat služeb pracovních úřadů v jiné členské zemi pro hledání práce, pouze je nutno odlišit základní bezplatné služby a náročnou individuální pomoc a rovněž nárok na dávky v nezaměstnanosti.

Jako občan Evropské unie jste z pracovněprávního hlediska ve stejném postavení jako občané země, v níž hledáte práci. To znamená, že se můžete ucházet o jakékoli volné místo inzerované v kterékoliv členské zemi prostřednictvím pracovních úřadů, pracovních agentur nebo jinak. Pozor na místa ve státní správě, kde bývá výjimka a je tu požadována státní příslušnost.

Chcete pracovat v členské zemi Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku

​Díky členství České republiky v Evropské unii máme v oblasti pohybu, práce a pobytu na území jiných členských států velmi zjednodušený režim. Při respektování několika základních pravidel se můžete po EU/EHP a ve Švýcarsku takřka volně pohybovat, ucházet se o zaměstnání, usadit se v zemi dlouhodobě a ještě si nechat dobu zde odpracovanou započítat do potřebné doby pro nárok na starobní důchod ČR.

Pokud jste na začátku, tedy nemáte ještě nalezeného zaměstnavatele, sedněte k internetu. Aby svým občanům Evropská unie usnadnila pohyb po svém území, zavedla ve všech svých členských zemích službu EURES (European Employment Services). Služba EURES funguje i ve státech EHP a ve Švýcarsku. Poradci EURES sídlí na úřadech práce a jsou připraveni pomoci s jakoukoliv záležitostí týkající se hledání práce v členských zemích. Buď se za poradcem EURES rovnou vydáte nebo můžete zkusit hledat práci sami v jediné oficiální evropské  Databázi volných pracovních míst, kterou vede Evropská komise. V této databázi můžete vyhledávat pracovní nabídky v jednotlivých státech podle požadované profese anebo podle cílové země Vašeho zájmu. Zobrazené pracovní místo obsahuje přímý kontakt na zaměstnavatele, čili nepotřebujete žádného prostředníka, abyste se o dané místo mohli ucházet.

Doporučujeme, držte se pokynů uvedených v pracovní nabídce. Pokud zaměstnavatel uvádí, že první kontakt má proběhnout e-mailem, pošlete e-mail. Pokud požaduje první kontakt telefonicky, respektujte to. EURES vytvořil soubor informací o specifikách hledání práce v té které zemi s názvem “Ozveme se Vám…”, podívejte se na to, ať jste připraveni. Publikace je pod článkem.

Druhou možností je využít Databázi životopisů. Zde si můžete zaregistrovat svůj životopis. Tato databáze je pak přístupná řádově tisícům registrovaných zaměstnavatelů ve všech členských zemích, kteří mají zájem o žadatele o práci z jiných států EU/EHP.

Zdravotní pojištění při práci v zahraničí

Pokud se chystáte pracovat v zahraničí, měli byste věnovat pozornost Vašemu zdravotnímu pojištění. Jen řádná účast na zdravotním pojištění Vám zaručuje poskytnutí lékařské péče v případě onemocnění nebo úrazu. Před odjezdem za prací do zahraničí by Vaše první kroky měly vést na Vaši českou zdravotní pojišťovnu, kde se budete informovat o konkrétním postupu k zajištění zdravotního pojištění v cizině. Základní otázkou je, zda odjíždíte pracovat do některé z členských zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru či do Švýcarska anebo míříte za prací mimo tyto státy. Pro práci v zemích EU/EHP a Švýcarska totiž platí odlišný režim než v případě ostatních zemí. A aby to nebylo příliš jednoduché, Česká republika má s některými zeměmi světa (mimo EU/EHP a Švýcarsko) uzavřeny ještě mezinárodní dohody týkající se zajištění zdravotní péče. Na úvod přinášíme několik jednoduchých pravidel:

  1. Pokud pracujete v členském státě EU/EHP a Švýcarska, jste zdravotně pojištěni v místě výkonu práce.
  2. Pokud pracujete v některé ze zemí, se kterými má Česká republika uzavřenu mezinárodní dohodu, postupujte dle této mezinárodní dohody.
  3. Pokud pracujete mimo členské státy EU/EHP a Švýcarska a místo výkonu Vašeho zaměstnání se nenachází ani v některé ze zemí “ošetřených” mezinárodní dohodou, musíte si veškeré náklady na zdravotní péči platit sami a česká zdravotní pojišťovna pak výdaje zpětně neproplácí. Při zaměstnání v těchto zemích se o možnostech účasti na zdravotním pojištění informujte u tamější zdravotní pojišťovny.

Pro shrnutí: Před odjezdem za prací do jakéhokoliv cizího státu je bezpodmínečně nutné, abyste navštívili Vaši českou zdravotní pojišťovnu a odjezd do zahraničí jí nahlásili.

Započítává se práce v zahraničí do důchodu?

Pro získání odpovědi na Vaši otázku je zásadní, v jaké zemi jste pracovali. Ti z Vás, kteří našli uplatnění v některé ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru anebo ve Švýcarsku, jsou v mírné výhodě. Jedním ze základních principů EU a států EHP plus Švýcarska je právo občanů na volný pohyb. V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. Důvodem je různorodost sociálních systémů těchto zemí, které jsou založeny na odlišných principech a mají i různá institucionální uspořádání. Koordinace ponechává národní předpisy beze změn, to znamená, že rozdíly mezi národními systémy zůstávají. Koordinace nahrazuje pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrující občany nevýhodná a pro tyto případy vytváří EU pravidla vlastní – koordinační. V praxi to znamená uplatňování několika principů; my pro naše potřeby uvádíme ty, které se týkají sociálního zabezpečení a tedy i Vašeho budoucího důchodu:

  1. Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na starobní důchod v některém z nich.
  2. Princip zachování nabytých práv zajišťuje migrujícím osobám výplatu dávek nejenom ve státě, kde získal na dávky nárok, ale do kteréhokoli jiného členského státu. V praxi to znamená následující – odpracovaná doba (a tedy i účast na sociálním pojištění) v jednom státě se Vám započítá do potřebné odpracované doby pro nárok na důchod v jiném členském státě. A dále, starobní důchod Vám může být vyplácen od kteréhokoliv členského státu. Rozhodli jste se strávit podzim života ve slunném Španělsku? Necháte si svůj starobní důchod z České republiky vyplácet do Španělska.

Pracovali jste mimo členské státy Evropské unie, EHP a Švýcarska? Pak se Vám odpracovaná doba v cizině započítá do potřebné odpracované doby pro nárok na důchod jen v případě, že s danou zemí má Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, která možnost započtení dob pojištění předpokládá. Jedná se o Ukrajinu, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Republiku Makedonie a Turecko. V souvislosti s problematikou zápočtu odpracované doby v zahraničí pro nárok na důchod musíme zdůraznit, že vycházíme z předpokladu, že v dané zemi pracujete legálně. To znamená na základě pracovní smlouvy, kdy je Vám příjem řádně zdaněn a odvádíte z něj v této zemi zálohy na sociální a zdravotní pojištění!

Mohlo by vás zajímat:
Pobyt a práce v zahraničí, EU na stránkách ČSSZ
Seznam bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení

Zajímáte se o dobrovolnický pobyt

​Dobrovolná práce (volunteer work) je určena lidem, jejichž prioritou není výdělek, ale pomoc dobré věci. Hlavním přínosem je získání zkušeností a zlepšení jazykových dovedností. Důraz je kladen také na kulturní a společenskou stránku – účastník by měl zblízka poznat život a kulturu cílové země a navázat kontakty s lidmi z celého světa.

Dobrovolnické programy probíhají téměř ve všech zemích světa. Jako dobrovolník tedy můžete pracovat kdekoli, kde existuje organizace, která vás přijme na svůj projekt. Existují programy pořádané Evropskou unií v zemích EU, dobrovolnické projekty v USA, Kanadě, Japonsku, Rusku… Speciální programy probíhají také v zemích třetího světa, pomáhat můžete v afrických zemích, Indii, Mongolsku. Na pobyt můžete vyrazit téměř kdykoli. Krátkodobější projekty probíhají často v době letních prázdnin, dlouhodobé po celý rok. Pobyty mají různou délku: krátkodobé trvají 2 až 3 týdny, dlouhodobé 3 až 24 měsíců.

Většina projektů je podmíněna dosažením 18 let, na některé se mohou hlásit i mladší zájemci (od 16 let). Projekt Evropská dobrovolná služba je omezen horní věkovou hranicí 30 let. Vhodná je komunikativní znalost jazyka země, do níž jedete, u krátkodobých projektů do většiny zemí stačí angličtina. Odborné znalosti a zkušenosti jsou vždy výhodou, nemusejí být nutnou podmínkou. Někdy však mohou rozhodovat o vašem přijetí či nepřijetí do programu.

Dobrovolná práce probíhá v mnoha různých oborech. Nejčastěji jde o činnost v sociální oblasti (s dětmi, s postiženými), v oblasti péče o životní prostředí (ekofarmy, přírodní rezervace) a kultury (obnova památek, kulturní akce). Při přihlašování na některé projekty po vás může být požadován motivační dopis a někdy také reference dokazující vaši praxi v oboru – to platí většinou pro projekty v sociální oblasti.

Dobrovolník za svou práci není placen. Od organizace, pro niž pracuje, má však téměř vždy hrazeno ubytování a stravu, často také aktivity ve volném čase. U delších projektů dostává dobrovolník také kapesné a mívá hrazeno pojištění. Náklady na cestu mohou být také placeny organizací, záleží však na typu projektu.

​Mohlo by vás zajímat:
Národní informační centrum pro mládež – Dobrovolnictví
Evropská dobrovolná služba​

Chcete být au-pair

​Au-pair je svobodná a bezdětná dívka (chlapec), která přijíždí do cizí země za účelem zdokonalení se v jazyce, poznání tamní kultury a nalezení nových přátel. Jejím hlavním úkolem je pomoci hostitelské rodině s péčí o děti. Au-pair má status hosta, nejedná se tedy o zaměstnání. Rodina, u které au-pair žije, poskytuje zdarma stravu a ubytování, dává jí kapesné a na oplátku očekává pomoc se starostí o děti a s údržbou domácnosti. Od au-pair se očekává pomoc s dětmi – příprava pokrmů pro děti, doprovod do školy a vyzvednutí ze školy, pomoc s domácími úkoly, procházky, hraní her, v případě mladších dětí také pomoc při krmení, koupání a oblékání. Lehké domácí práce – např. luxování, utírání prachu, praní, žehlení, příprava jednoduchých pokrmů. Hlídání dětí ve večerních hodinách – rodina má právo 2x až 3x do týdne požádat au-pair, aby zůstala ve večerních hodinách doma s dětmi.

Pracovní doba je přibližně 5-6 hodin denně, 30 hodin týdně. Au-pair má nárok na 1-2 dny volna týdně a 4 volné večery. Rodina také musí umožnit au-pair návštěvu jazykového kurzu, není ale povinna ho platit. Pobyty au-pair zprostředkovávají různé agentury, hledat můžete například na Evropském portálu pro mládež. Agentura Vám zprostředkuje rodinu a pomůže zajistit všechny potřebné formality a také má poskytnout radu a pomoc v případě problémů. Za tyto služby si agentura účtuje poplatek. Při výběru agentury je nutná obezřetnost, mezi agenturami co do kvality služeb existují značné rozdíly. Ideální je, když Vám někdo z Vašich přátel či známých určitou agenturu doporučí, protože sám s ní měl dobré zkušenosti. Můžete se samozřejmě poohlédnout po hostitelské rodině sami například na internetu nebo v novinách. I v tomto případě je obezřetnost nutná.

Mohlo by vás zajímat:

Evropský portál pro mládež – au-pair pobyty