Končím ZŠ. Co dál?

26. květen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Končím ZŠ. Co dál?

Jednou to přijít musí. Skončí část života spojená s povinnou školní docházkou, kdy jste se moc samostatně rozhodovat nemohli a vlastně ani nebylo o čem. Nyní nastává čas popřemýšlet, co a jak v životě dál. Představte si, že máte před sebou asi tak 40 let života pracujícího člověka. Je to hodně, že? A tak určitě přijdou otázky: Co by mě vlastně bavilo dělat? Chci se dál rozvíjet v oblasti svých zájmů? Co když žádné zájmy nemám a je mi úplně fuk, co přijde dál? Mám chuť a předpoklady ke studiu nebo chci začít co nejdřív vydělávat peníze? Může mi vůbec někdo poradit?!

​Při výběru střední školy a příslušného oboru je nejprve nutné si zodpovědět otázku, zda chcete studiem získat:
a) střední vzdělání – ukončuje se závěrečnou zkouškou, dokladem o vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce,
b) střední vzdělání s výučním listem – ukončuje se závěrečnou zkouškou, dokladem o vzdělání je výuční list,
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou – ukončuje se maturitní zkouškou, dokladem o vzdělání je maturitní vysvědčení.

Při výběru školy a oboru vám pomohou informace na portálu Burza škol nebo Průvodce kariérou. Pokud opravdu nevíte, kam dál, nejdřív bude potřeba posadit se třeba s rodiči a zamyslet se: Jaké jsou mé výsledky v základní škole? Jaké mám studijní předpoklady? Jaký je můj zdravotní stav? Co mě baví? Máme v rodině dispozice k určitému povolání? Mám talent pro nějakou činnost? Kromě rodičů vám mohou při hledání odpovědí pomoci i učitelé a výchovní poradci ve škole. Kdyby i to bylo málo, je možno navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu nebo přímo psychologa. Existují testy, které vám pomohou odhalit vaše předpoklady pro určitá povolání. A pak je také dobré zajímat se o situaci a výhled na trhu práce, abyste po ukončení vzdělávání nezjistili, že se nedokážete s daným oborem v praxi uplatnit.

Určitě bude dobré zjistit si o středních školách co nejpřesnější informace – jaké předměty se zde vyučují, jaké je vybavení školy, co škola nabízí mimo výuku, jaké je uplatnění v praxi po dokončení školy.

Přihlášku ke studiu je nutno odevzdat do 1. března. Pro 1. kolo přijímacího řízení je možné odevzdat maximálně 2 přihlášky ke studiu. Uchazeč obdrží pozvánku k přijímací zkoušce 14 dní před jejím konáním. Pokud se přijímací zkouška nekoná, informuje ředitel školy uchazeče nebo zákonného zástupce o této skutečnosti. Po ukončení hodnocení uchazečů ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům pošle rozhodnutí o nepřijetí.

Byl jste přijat ke studiu?

Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole musíte potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o vašem přijetí ke vzdělávání, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nevzali vás na střední školu?

Jste smutný, že zrovna ta “lepší” škola nevyšla? Kamaráda přijali a vás ne? Zkuste zabojovat! Ještě není vše ztraceno, i taková situace se dá řešit. Jen příliš neotálejte i čas hraje svou roli. Věřte, že výsledek může předčit vaše očekávání. Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí na střední školu se lze odvolat. Pozor! Podat odvolání je nutné nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V odvolání je třeba uvést proti čemu se odvoláváte, případně, co bylo podle vás v přijímacím řízení nesprávné. Odvolání podává zákonný zástupce (rodič) a podepíše je! Odvolání se podává u ředitele střední školy, který vydal zamítavé rozhodnutí. Čtěte důležité informace dál.

Odvolání

Vzhledem k tomu, že jste mohl podat 2 přihlášky na různé střední školy (nebo do 2 různých oborů jedné školy), mohla nastat situace, že na jednu školu jste byl přijat, ale raději byste se chtěl dostal na tu jinou vysněnou střední školu. Podal jste tedy odvolání. I v tomto případě však nezapomeňte odevzdat zápisový lístek na škole, kde jste přijat byl, abyste neztratil tuto již jistou možnost studia. V případě vyhovění Vašemu odvolání pak můžete vzít zápisový lístek zpět a odevzdat ho ve škole, kde vyhověli Vašemu odvolání.

Účast v dalších kolech přijímacího řízení

Dalším možným řešením je přihlásit se do dalších kol přijímacího řízení. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s počtem volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání.

Najděte si webové stránky kraje a otevřete soubor s přehledem středních škol, které nabízejí volná místa po prvním kole přijímacího řízení. Vyberte si pro vás vhodný obor vzdělání. Doporučujeme kontaktovat ředitele školy a domluvit se s ním na dalším postupu. Pro další kolo přijímacího řízení můžete podat neomezené množství přihlášek. Přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení získáte u ředitele střední školy, případně na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte přímo řediteli střední školy v termínu stanoveném ředitelem. Bližší informace se také dozvíte na stránkách konkrétní střední školy. Současně se můžete pokusit o odvolání proti rozhodnutím o nepřijetí, které jste obdrželi po prvním kole přijímacího řízení. Odvolání můžete podat na obě školy. Pozor! Podat odvolání je nutné nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V odvolání je třeba uvést proti čemu se odvoláváte, případně, co bylo podle vás v přijímacím řízení nesprávné. Odvolání podává zákonný zástupce (rodič) a podepíše je! Odvolání se podává u ředitele střední školy, který vydal zamítavé rozhodnutí. I když podáte odvolání, nezapomeňte si podat přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení. Odvolání nemusí vyjít.