Konference pro kariérové a výchovné poradce

3. červen 2021
Kariéroví poradci
Autor článku: Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Konference pro kariérové a výchovné poradce

Hlavním tématem bude transformace HR a nábor zaměstnanců. Cílem je podpora spolupráce kariérových a výchovných poradců se zaměstnavateli v regionu a předat aktuální informace o pracovních příležitostech, pracovních podmínkách a potřebných dovednostech absolventů pro přijetí na pracovní pozici. Akce se koná 10. června 2021 v čase 9–14 h online v aplikaci ZOOM. Přihlašujte se do 7. června 2021.

PROGRAM

09:00 – 09:10 Úvodní slovo

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

– představení projektu a aktivit IKAP II

Romana Kozubíková

09:10 – 09:30 Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje – představení činností CKP

Jana Galová, Libuše Tomanová

09:30 – 09:45 Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

– představení výstupů projektu KOMPETENCE 4.0

– představení výstupů projektu NAROVINU VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Olga Šišková

09:45 – 11:20 Transformace HR, nábor zaměstnanců

BLOK 1

ON Semiconductor Czech Republic s.r.o. – Klára Konvičná

Česká zbrojovka a.s. – Lubomír Hulín

Aircraft Industries, a.s. – Monika Hořáková

11:20 – 12:20 Diskuse

12:20 – 14:00 Transformace HR, nábor zaměstnanců

BLOK 2

mmcité a.s. – Iva Kopřivová, Klára Zedníková

Promens Zlín a.s. – Lenka Galetková

EDHOUSE s.r.o. – Lenka Kolářová

Svou účast potvrďte, prosím, nejpozději do 7. června 2021, na e-mail: kozubikova@khkzk.cz, následně Vám bude zaslán odkaz pro připojení ke konferenci v aplikaci ZOOM. V případě nejasností se obraťte na koordinátorku projektu Romanu Kozubíkovou tel.: 602 556 364.

Konference je organizována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903