Konference pro kariérové poradce

11. květen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Olga Šišková
Konference pro kariérové poradce

Digitalizace, automatizace, Green Deal a udržitelnost, nové výzvy pro trh práce. To jsou témata letošní konference pro kariérové poradce, kterou pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje 15. června ve Zlíně.

Akce je určena kariérovým a výchovným poradcům, pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti i zástupcům zaměstnavatelů. Těšit se můžete na nabitý program (viz níže) zaměřený na využití moderních technologií v průmyslu i jinde, aktuální trendy na regionálním trhu práce i systém predikování trhu práce. Dále se budete moci seznámit s firmami, které v oblasti moderních technologií působí, a některými školami, které na současný vývoj reagují inovacemi ve vyučovaných předmětech či oborech vzdělání.

Svou účast potvrďte na e-mail grygerova@khkzk.cz. Termín uzávěrky přihlášek je 31. května 2022. S případnými dotazy se můžete obrátit na koordinátorky akce – Olgu Šiškovou (tel. 731 116 144) nebo Šárku Grygerovou (tel. 777 105 680).

Účast na konferenci je zdarma, občerstvení bude zajištěno.

Program akce

8:00–9:00 Prezence
9:00–9:10 Úvodní slovo (Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, ředitelka Iveta Táborská)
9:10–9:40 Vize průmyslu 5.0, využití technologií v průmyslu, kybernetická bezpečnost, studijní obory FAI dle technologických trendů (Roman Jašek, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky)
9:40–10:00 Aktuální situace a trendy na trhu práce (Miriam Majdyšová, Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně)
10:00–10:20 Predikce a monitoring trhu práce – projekt KOMPAS (Michaela Sedláčková, Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje) 10:20 – 10:30 Přestávka
10:30-10:50 Kompetenční pyramidy – nástroj pro přenos požadavků trhu práce do vzdělávání (Lucie Janošová, TREXIMA, spol. s r.o.)
10:50–11:10 Uplatnění v IT a rekvalifikace (Lucia Šiřinová, Czechitas z. s.)
11:10–11:30 Udržitelné kariérové poradenství (Kateřina Hašková, Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje) 11:30 – 12:30 Přestávka – oběd
12:30–13:00 Dopravní technologie, chytrá města (Pavla Houšťová, CROSS Zlín, a. s.)
13:00–13:30 Autonomní řízení, e-mobilita, vývoj software (Zuzana Milotová, ZF Engineering Plzeň s.r.o.) 13:30 – 13:40 Přestávka
13:40–14:00 Modernizace výuky informatiky a příbuzných předmětů (Michal Mikláš, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín)
14:00–14:20 Obor Autotronik (Jiří Špička, Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž)
14:20–14:50 Obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (Radomil Hanulík, Střední průmyslová škola Otrokovice) 14:50 – 15:00 Přestávka
15:00–16:00 Sdílení zkušeností, možnost individuálních jednání a diskuzí, ukončení akce

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II)“ Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903