Konzultace se specialistkou Centra kariérového poradenství – online

5. říjen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje
Konzultace se specialistkou Centra kariérového poradenství – online

V říjnu jsme pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ připravili on-line konzultační den, který se uskuteční ve středu 11. 10. 2023 od 9 do 10 hodin na téma Kariérový rozvoj žáků a spolupráce ve škole Spolupráce jako cesta pro podporu kariérového rozvoje žáků.

V tomto čase se Vám bude věnovat specialistka Centra kariérového poradenství. Na konzultaci bude prostor pro sdílení, co se daří ve škole společnými silami naplňovat nebo kde hledat odpovědi na výzvy, které jsou před námi. Ať již jde o spolupráci s vedením školy, v rámci ŠPP, s pedagogy v rámci očekávaných výstupů ŠVP nebo spolupráci s rodiči či externími organizacemi a partnery školy. Pro zaslání odkazu k připojení na konzultaci, nás kontaktujte na e-mailu ckp@zlinskykraj.cz.

Konzultace jsou poskytovány pedagogickým pracovníkům ZDARMA.

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.