Konzultace se specialistkou Centra kariérového poradenství – online

10. listopad 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje
Konzultace se specialistkou Centra kariérového poradenství – online

V listopadu jsme pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ připravili on-line konzultační den, který se uskuteční ve středu 15. 11. 2023 od 9 do 10 h na téma Školní kariérové poradenství.

V tomto čase se Vám bude věnovat specialistka Centra kariérového poradenství.

Otázky ke konzultaci:

  • Jak plánujete kariérové poradenství ve škole?
  • Jak vnímáte potřeby žáků a jak ně reagujete?

Na konzultaci bude prostor pro sdílení, co se daří ve škole naplňovat.  Navíc specialistka představí nové metodické materiály pro školní kariérové poradce.

Pro zaslání odkazu k připojení na konzultaci, nás kontaktujte: ckp@zlinskykraj.cz

Konzultace jsou poskytovány pedagogickým pracovníkům zdarma.

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.