Konzultační den Centra kariérového poradenství

4. březen 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Konzultační den Centra kariérového poradenství

Konzultační den v březnu 2024 je určen pro začínající kariérové poradce na základních a středních školách a uskuteční se online dne 11. 3. 2024 od 14:00 do 15:00 hodin.

Zaměříme se na možnosti, které máte v rámci školy při zavádění a rozvoji poradenství ve škole, otevřeme diskuzi a shrneme dostupné materiály, které jsou k dispozici pro kariérové poradce škol.

Pro připojení není potřeba registrace, konzultace probíhá na MS Teams, klikněte na uvedený odkaz: Online konzultace – připojení

 

Kontakt
Centrum kariérového poradenství a platforma Sborovna
Marta Müllerová, tel. 577 043 747, e-mail: ckp@zlinskykraj.cz nebo marta.mullerova@zlinskykraj.cz
Andrea Vorlová, tel. 577 043 743, e-mail: andrea.vorlova@zlinskykraj.cz