Konzultační den se specialisty Centra kariérového poradenství

14. březen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Konzultační den se specialisty Centra kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství připravilo pro pedagogické pracovníky škol Zlínského kraje v měsíci březnu konzultační den, tento se uskuteční 16. 3. 2023 od 17:00h.

Téma konzultačního dne je „Diagnostika v kariérovém poradenství“, máte otázky, pracujete na pozici kariérového/výchovného poradce/pedagoga, potřebujete podpořit, zeptat se a zajímá Vás téma. Právě pro vás je čtvrteční skupinová konzultace/on-line.

Tento den se specialisté zaměří na otázku: Jaké nástroje a techniky jsou vhodné pro práci kariérových poradců?

Pro zaslání odkazu k připojení na konzultaci nás kontaktujte: ckp@kr-zlinsky.cz

Konzultace jsou poskytovány pedagogickým pracovníkům zdarma.

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.