Konzultační den se Specialisty Centra kariérového poradenství

25. duben 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Konzultační den se Specialisty Centra kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství připravilo pro pedagogické pracovníky škol Zlínského kraje v měsíci dubnu konzultační den, tento se uskuteční 27. 4. 2023 od 16.00 h.

Téma konzultačního dne je „Práce s cíli“. Máte otázky, pracujete na pozici kariérového/výchovného poradce/pedagoga, potřebujete podpořit, zeptat se a zajímá Vás téma? Právě pro vás je čtvrteční skupinová konzultace/on-line.

Tento den se specialisté zaměří na otázky: Jak pracovat s cíli v kariérovém poradenství. Jaká jsou nejčastější úskalí při stanovování cílů. Co má splňovat každý cíl?  Pro zaslání odkazu k připojení na konzultaci, nás kontaktujte: ckp@zlinskykraj.cz.

Konzultace jsou poskytovány pedagogickým pracovníkům zdarma.

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.