Konzultační den se Specialisty Centra kariérového poradenství

22. únor 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Konzultační den se Specialisty Centra kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství připravilo pro pedagogické pracovníky škol Zlínského kraje v měsíci únoru konzultační den, tento se uskuteční 28. 2. 2023 od 9:00h.

Téma konzultačního dne je Portfolio jako nástroj kariérového rozvoje žáků“, máte otázky, pracujete na pozici kariérového/výchovného poradce/pedagoga, potřebujete podpořit, zeptat se a zajímá Vás téma. Právě pro vás je úterní skupinová konzultace/on-line.

Tento den se specialisté zaměří na otázky: Jak Portfolio může podpořit kariérový rozvoj žáků? Jaký přínos má portfolio pro žáky nebo jak na portfoliu spolupracovat s ostatními pedagogy ve škole?

Pro zaslání odkazu k připojení na konzultaci, nás kontaktujte: ckp@kr-zlinsky.cz

Konzultace jsou poskytovány pedagogickým pracovníkům ZDARMA.

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.