Koučinkové diáře, nástroje pro nastartování pozitivních změn nejen v pracovním životě

27. duben 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Věra Stojarová
Koučinkové diáře, nástroje pro nastartování pozitivních změn nejen v pracovním životě

Kdo by si nepřál být v profesním i soukromém životě výkonnější, mentálně odolnější a zkrátka se cítit dobře? Mnoho lidí má představu, čeho by v životě chtěli dosáhnout, ale skutečně se odhodlat ke změně, a nové návyky si navíc i dlouhodobě udržet, bývá velmi obtížné. Každý z nás touží ve svém životě něco změnit. Někdo chce pracovat sám na sobě a svém rozvoji, jiný touží vybudovat si úspěšnou kariéru, zlepšit a zdokonalit komunikační dovednosti, a někdo zase pro změnu svůj život posunout na další metu. Ať tak či onak, nic není zadarmo. Za tím vším se vždycky ukrývá zdlouhavá cesta usilovné práce, odříkání a snahy nepolevit.

Na trhu je celá řada nejrůznějších publikací o seberozvoji, které mají na cestě k cíli pomoci. Jenže pasivní příjem informací obvykle nestačí. Abyste mohli začít efektivně a trvale něco měnit, je důležitá vlastní iniciativa a aktivní zapojení. Právě na tomto principu fungují koučinkové diáře, které jsou určené pro všechny, kteří chtějí pracovat na vlastním osobnostním růstu, budovat profesní kariéru, zlepšovat osobní vztahy nebo třeba zvyšovat svoji výkonnost ve sportu.

Např. koučinkový diář Mindset Academy, jehož autorem je Ivan Černohorský, obsahuje 52 týdenních lekcí včetně cvičení a úkolů, které vám pomohou na sobě soustavně pracovat. Program nemá pevně stanovené datum začátku – není tedy nutné čekat na 1. ledna či jiný termín, ale můžete se do něj pustit kdykoli, jakmile se pro to sami rozhodnete. Diář je sestaven s využitím moderních psychologických metod, které se zaměřují na změnu myšlení, změnu chování i změnu kontraproduktivních návyků. Základem pro vznik diáře jsou kognitivně-behaviorální teorie i praktické zkušenosti z vedení akreditovaných kurzů koučinku a zpětná vazba jejich účastníků.

Obsah je rozdělen do 9 tematických okruhů, které vám pomohou identifikovat vaše škodlivé, kontraproduktivní myšlenky a měnit je v takové, jenž budou podporovat dosažení vašich cílů. Naučíte se zlepšovat mezilidské vztahy a efektivně komunikovat, být asertivní, a v neposlední řadě také zvládat obavy a stres. Díky tomu, že každá lekce obsahuje „týdenní úkol“ s prostorem pro vlastní poznámky, umožní vám aplikovat získané vědomosti v praxi. Tím, že si do diáře budete zapisovat vše, co vás v souvislosti s daným úkolem napadne, si daný obsah lépe zapamatujete, podvědomě vám to pomůže navodit kýžené změny, a hlavně budete mít možnost se k daným tématům v budoucnu vracet, abyste mohli porovnat, jak dalece jste již pokročili na cestě ke svým cílům.

Lekce samotné nemusíte absolvovat v pořadí, v jakém jsou uvedeny v kroužkovém diáři, což je velké plus. Je jen na vás, zda pojedete chronologicky, anebo si naopak zvolíte lekci, která je pro vaši danou situaci nejnaléhavější a nejnutnější k řešení. Součástí každé z tréninkových lekcí je „týdenní úkol“ s dostatečným prostorem pro poznámky a aplikování získaných vědomostí v praxi, navíc doplněné vždy jedním obrázkem Ivy Skřivánkové pro snadnější zapamatování již probraného tématu. Vaším jediným úkolem je pouze zapisovat si do diáře vše, co vás v souvislosti s úkolem napadne, a nezapomenout hlavně připsat datum a bodové hodnocení konkrétního týdne, abyste později viděli, kdy jste danou lekci probrali, a jak se vám v ní dařilo. Ke koučinkovému diáři je navíc přiložen i arch “Emoji” samolepek vyjadřující vaši momentální náladu. Prostřednictvím nich máte velkou možnost si daný týden označit podle toho, jak se cítíte či jak dopadl vašima očima, a ohodnotit vaše případné pokroky a výsledky.

Na trhu existuje dále tzv. “Kariérový diJÁř”, který je určen všem, kteří chtějí vědomě řídit svoje (nejen) kariérní rozhodnutí. A protože ani náš život není jen o práci, tak i Kariérový diJÁř obsahuje další témata, nejen ta profesní. Práce s Kariérovým diJÁřem vám pomůže vědomě se rozhodovat ve chvíli, kdy budete stát na důležitých životních křižovatkách.  V Kariérovém diJÁři najdete nejdůležitější základní otázky, které by vám položil každý kariérový kouč ještě před tím, než se pustí do konzultace vašeho životopisu. Kariérový diJÁř vás zároveň učí přemýšlet o vaší profesní cestě v širším kontextu vašeho soukromého života, a to zapojením obou mozkových hemisfér (pracuje s emocemi i fakty). Kariérový diJÁř není klasickým kalendářem s kolonkami na měsíce a dny, není místem pro to, abyste si zapsali, kdy a kde máte zítra schůzku nebo kdy jdete k zubaři. Kariérový diJÁř má pomalejší tempo – dává prostor podívat se na váš život jednou za rok pěkně v klidu, s odstupem, jako byste se dívali z ptačí perspektivy.  Je místem, kde můžete své minulé zkušenosti i budoucí nápady zapsat, nakreslit, nalepit, dát do grafu nebo prostě si před očima nechat vyrůst otisk vašeho minulého i budoucího roku života.

Další tipy na koučinkové a seberozvojové diáře:

www.doller.cz

www.jsem.placenzaexistenci.cz