Krajská komora propojuje školy a firmy také prostřednictvím konference pro kariérové a výchovné poradce

11. červen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Romana Kozubíková
Krajská komora propojuje školy a firmy také prostřednictvím konference pro kariérové a výchovné poradce

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje společně se Zlínským krajem a firmami uspořádali dne 10. června 2021 on-line konferenci pro kariérové a výchovné poradce s názvem „Transformace HR a nábor zaměstnanců“. Cílem akce bylo podpořit spolupráci kariérových a výchovných poradců se zaměstnavateli v regionu a dále zajistit aktuální informace o pracovních příležitostech, podmínkách a potřebných dovednostech absolventů. Nedílnou součástí akce byla podpora STEM oborů. Akce se zúčastnilo přes 30 osob.

Kariéroví a výchovní poradci, pedagogové a další účastníci měli možnost zhlédnout prezentace společností ON Semiconductor Czech Republic s.r.o., Česká zbrojovka a.s., Aircraft Industries a.s., mmcité a.s., Promens Zlín a.s. a Edhouse s.r.o. Dále se dozvěděli o výstupech projektů Kompetence 4.0 a Narovinu ve Zlínském kraji, které představila paní Olga Šišková z Krajské komory. Činnost Centra kariérového poradenství Zlínského kraje představila paní Jana Galová. Účastníci byli dále seznámeni s akcemi, které pro žáky základních a středních škol připravuje Krajská komora na druhou polovinu června a dále na podzimní období.

Na závěr byl prostor pro diskusi a účastníci byli požádáni o vyplnění dotazníku zpětné vazby. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že téma konference bylo zajímavé, prezentace poutavé a do budoucna je zájem o témata jako: mentoring zástupců firem při práci s žáky během exkurzí, propojení středních a vysokých škol, a dále podpora strojírenství.

Záznam z konference je možné zhlédnout na Youtube IKAP II Krajské hospodářské komory ZK.

Realizováno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“.