Které středoškolské obory volí žáci v našem kraji nejčastěji

5. srpen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje
Které středoškolské obory volí žáci v našem kraji nejčastěji

Ve školním roce 2020/21 působilo ve Zlínském kraji 69 škol, poskytujících střední a vyšší odborné vzdělání. Studovalo na nich přes 23 tisíc chlapců a dívek, převážně na středních školách (22 564), na vyšších odborných školách méně (629).

Technické a přírodovědné obory navštěvovalo přes 35 % žáků a studentů (8 195). Nejvíce studovalo ve strojírenských oborech (2 856), v elektrotechnice, telekomunikační a výpočetní technice (1 658) a ve stavebnictví (1 036).

Čtvrtinu středoškoláků v regionu tvořili studenti gymnázií, tedy chlapci a dívky v tzv. obecné přípravě, která směřuje ke studiu na vysokých školách, ať už technických či netechnických směrů.

V rámci oborů středních a vyšších odborných škol netechnického zaměření studovalo nejvíce studentů v ekonomice a administrativě (1 955) a v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu (1 388). Přes tisíc žáků a studentů měly i obory zdravotnické (1 158), obory spojené s uměním (1 038) i s pedagogikou, učitelstvím a sociální péčí (1 024).

Žáků středních škol oproti loňskému školnímu roku mírně přibylo, v roce 2020/21 studovalo v našem regionu téměř o 400 studentů více než v roce 2019/20. Mírný nárůst odpovídá prognóze vývoje počtu žáků středních škol dle Českého statistického úřadu, podle kterého by měl trend růstu pokračovat až do roku 2026, a potom by měly začít počty žáků opět zvolna klesat.

Detailní informace naleznete v aktualizovaném monitoru Žáci středních a vyšších odborných škol na webu Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje.