Kulatý stůl na téma Vzdělávání pro průmysl 4.0

27. květen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Pavla Stachová
Kulatý stůl na téma Vzdělávání pro průmysl 4.0

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá ve středu 10. 6. 2020 Kulatý stůl na téma Vzdělávání pro průmysl 4.0. Akce je organizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání pro území Zlínského kraje a je určena pro zástupce středních odborných škol a firem z našeho regionu.

Cílem setkání bude diskutovat o dopadech digitalizace na odborné vzdělávání a zároveň informovat o projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“ (zkráceně Kompetence 4.0.), který má vytvořit nástroje pro mapování v budoucnu vyžadovaných kompetencí a následně aktualizovat Národní soustavu povolání. Významnou součástí projektu je také podpora spolupráce firem a škol s důrazem na implementaci vybraných prvků duálního vzdělávání do konkrétních učebních oborů se zaměřením právě na kompetence pro průmysl 4.0.

Projekt představí Bc. Olga Šišková jménem Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, který realizaci v našem regionu zajišťuje. Na akci dále vystoupí Ing. Lucie Janošová ze společnosti TREXIMA, spol. s r. o, která představí princip tzv. sektorových kompetenčních pyramid a Ing. Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy, který svůj příspěvek věnuje dialogu škol a firem. Akce bude zakončena diskuzním fórem k tématům jako Průmysl 4.0 v odborném vzdělávání, zavádění prvků duálního vzdělávání nebo spolupráce škola-firma a její případné bariéry.