Lidé touží po zkrácených úvazcích

16. duben 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Věra Stojarová
Lidé touží po zkrácených úvazcích

Čím dál tím více zaměstnanců preferuje práci na částečný úvazek či na volné noze před tradiční osmihodinovou pracovní dobou. Kratší pracovní doba jim totiž umožňuje větší flexibilitu, více času na vzdělávání v daném oboru a lepším skloubení pracovního a osobního života. Analýzy ukazují, že největší nárůst je u zaměstnanců mezi osmnácti až pětatřiceti lety. Zaměstnanci, kteří nezvolili tradiční pracovní dobu, si pochvalují především více času, který mohou strávit s rodinou a více se věnují svým koníčkům. Další výhodou je také prostor pro zlepšování svých dovedností nebo rozjíždění vlastního podnikání. Lidé zkrátka chtějí od své práce víc, a proto se rozhodují pro pozice s volnou pracovní dobou.

Velmi dlouhou dobu považovala společnost zaměstnance se zkráceným úvazkem za méněcenné a některá odvětví dokonce možnost částečného úvazku úplně vytěsnila. To se ale pomalu mění. Je nezbytné podporovat různé formy pracovních dob a vyhovět požadavkům a potřebám zaměstnanců. Firmy si uvědomují, že musí najít rovnováhu, která bude vyhovovat jak zaměstnanců, tak i samotnému zaměstnavateli. Firmy potřebují flexibilitu, aby mohly přilákat zkušené a v oboru kompetentní pracovníky, kteří kromě pracovních výkonů budou mít čas i na své ostatní zájmy a život. Ačkoliv je ve společnosti zažitý dojem, že pružnou pracovní dobu dostávají lidé na vyšších pozicích, můžeme na základě dat z našich inzerátů říct, že to tak není vždy. Pružnou pracovní dobu firmy nabízí i profesím, u kterých to možná mnohé překvapí – třeba uklízečky nebo řidiči.

Vyšší poptávka po časově flexibilním zaměstnání je viditelná i na českém pracovním trhu. Pro generaci mileniálů je flexibilita klíčovým faktorem při výběru zaměstnání, často jsou to ale také lidé v důchodovém věku či maminky na mateřské. Nejčastější je to u oborů, kde zkrácené úvazky stále umožňují provoz firmy, tedy u administrativních pozic, v IT segmentu nebo ve finančnictví. Pokud se podíváme na skupinu, která flexibilitu vyžaduje nejvíce, tedy na mileniály, je tu patrný trend budování vlastních projektů a podnikání. Mění se životní styl a lidé více cestují, poznávají a mají téměř neomezené možnosti. Velký podíl na tom má i technologický pokrok, který umožňuje lidem pracovat téměř odkudkoliv a otevírá před námi nepřeberné moře možností.