Měření finanční gramotnosti 2020

21. červenec 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Měření finanční gramotnosti 2020

Ministerstvo financí realizovalo třetí vlnu šetření zaměřeného na finanční gramotnost občanů České republiky. Zpráva o výzkumu ukazuje mírně rostoucí finanční gramotnost u nás, v mezinárodním srovnání se naši občané pohybují v průměru. Výsledky měření Ministerstvo financí využije při zacílení budoucích finančně vzdělávacích aktivit.

Měření navazuje na předchozí výzkumy z let 2010 a 2015 a vychází z Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 schválené vládou.

Došlo ke zlepšení tzv. ekonomické zodpovědnosti, která vyjadřuje obecné postoje občanů k financím, zachycuje jejich nákupní chování a také rozhodování na finančním trhu, naopak finanční znalosti stagnují. Lépe a uvážlivěji hospodaříme v domácnosti s financemi, jsme obezřetnější při sjednávání smluv a máme lepší povědomí o svých právech. Naopak mezery máme v základních početních dovednostech a znalosti důležitých pojmů z oblasti úvěrů a půjček.

Více informací včetně zprávy z výzkumu naleznete na webu Ministerstva financí České republiky.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky, www.npicr.cz