Metodická podpora k rozvoji poradenství na školách

31. říjen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Kateřina Hašková
Metodická podpora k rozvoji poradenství na školách

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje připravuje metodické materiály pro oblast kariérového poradenství i prevence předčasných odchodů ze škol. Pedagogové je budou moci využít jako volnou inspiraci pro svoji práci nebo realizovat konkrétní aktivity.

Metodické materiály a pracovní listy jsou postupně zveřejňovány na akcích Centra kariérového poradenství. Připravované materiály reagují na širokou škálu potřeb, které vychází z konkrétní situace dané školy, z možností odborného týmu i preferovaného způsobu práce s žáky. Proto mezi metodickými listy najdete přehledy užitečných zdrojů, návrhy aktivit pro vyučovací hodiny i na projektové dny, dlouhodobější programy pro třídy, ale i materiály na podporu zkvalitňování poradenských služeb poskytovaných školou. Další jsou zaměřeny na profesní rozvoj poradců samotných.

K dispozici budou materiály pro přípravu poradenského rozhovoru se žákem, postupy, jak identifikovat a primárně ošetřit žáka nacházejícího se v krizi, jak zavést ve škole peer programy, jak podpořit zapojení rodiny do poradenských aktivit školy a další. Poradci však nad rámec těchto materiálů mohou využít také individuální nebo skupinové konzultace, při nichž bude vždy prostor na témata, která si pedagogové přinesou ze své praxe. Termíny konzultací naleznete na Průvodci kariérou (Zkola.cz) a LinkedIn profil Centra kariérového poradenství.

Materiály a publikace, které Centrum kariérového poradenství nabídne, vznikají v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a jejich tvorba je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Budou tedy k dispozici zdarma.

Kompletní verze metodických materiálů bude dostupná během příštího roku, přesto je řada materiálů pro školní kariérové poradce je dostupná už dnes. V rámci Zlínského kraje vznikl Průvodce pro (školní) kariérové poradce, který se věnuje různým rolím kariérových poradců – od poskytování informací, přes diagnostiku a poradenství až k ovlivňování podoby sociálních a vzdělávacích systémů. Druhá část publikace se zaměřuje na spolupráci s ostatními pedagogy, rodiči i s externími subjekty, která je pro kvalitní poskytování služeb kariérového poradenství nezbytná. Mimo to vznikl přímo pro žáky online Dotazník profesních zájmů, který je dostupný zdarma. Tento dotazník může pomoci, pokud žák přemýšlí jakým profesním směrem se vydat.

Nejen ve Zlínském kraji však vznikají podnětné a užitečné materiály, z nichž se můžeme učit. V rámci projektů IKAP byla vytvořena řada velmi kvalitních materiálů, ať už jde o rámec pro nastavování kariérového poradenství na 2. stupni ZŠ (.pdf) , který vznikl v Jihočeském kraji, nebo koncepční i metodické materiály z Jihomoravského kraje. Mnoho zajímavých materiálů však vzniká také mimo projekty. V orientaci v dostupných zdrojích Vám může pomoci Online a Offline knihovna.

Jaké zdroje využíváte vy? Jaká je vaše oblíbená publikace? Sdílejte s námi, z jakých zdrojů čerpáte poznatky a inspiraci, ať už prostřednictvím e-mailu nebo na akcích CKP.  Učme se od sebe navzájem!

Kontakt: ckp@kr-zlinsky.cz