Metodická podpora pro systematický a kontinuální kariérový rozvoj žáka

3. duben 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Krajské centrum vzdělávání
Metodická podpora pro systematický a kontinuální kariérový rozvoj žáka

Krajské centrum vzdělávání v Plzni ve spolupráci s Centrem Euroguidance uspořádalo 14. března webinář s Alicí Müllerovou, Petrem Chalušem (za pracovní skupinu revizí RVP) a Lukášem Vlčkem (za Krajské centrum vzdělávání Plzeň). Záznam je zdarma dostupný online.

Podpora kariérového rozvoje žáků základních a středních škol je součástí národních vzdělávacích strategií. Aktuální revize RVP posiluje tuto část kurikula tak, aby byla srozumitelně ukotvena, lépe provázána s osobnostním a sociálním rozvojem žáků. Ke kariérovému rozvoji žáků na základních školách vzniká v posledních letech rozsáhlá metodická podpora v rámci mnoha realizovaných projektů, na které navazují další na národní i regionální úrovni.

Webinář Vás seznámí s prací na koncepčním ukotvením kariérového rozvoje žáků v revidovaném kurikulu s vazbu na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Představí existující a dále vytvářenou metodickou podporu pro školy, učitele a žáky v této oblasti kurikula.

Zdroj: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, www.kcv.cz