Metodické materiály Centra kariérového poradenství

27. listopad 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství
Metodické materiály Centra kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství (dále jen „CKP“ ) se dlouhodobě věnuje metodické podpoře rozvoje poradenství na školách ve Zlínském kraji.

V rámci podpory práce kariérových/výchovných poradců ve školách byly vytvořeny další tři metodické materiály.

1. Brand kariérového poradce

V tomto materiálu najdete tipy, jak si více uvědomit, jakou podobu může mít kariérové poradenství/vzdělávání na škole, co je důležité zohlednit při jeho nastavování a vyhodnocování.

Pokud má škola kvalitně vypracovaný systém kariérového poradenství/vzdělávání, přináší to řadu výhod:

  • Dobrá prezentace služeb kariérového poradenství/vzdělávání žákům i širší veřejnosti
  • Služby jsou využívané a kladně hodnocené
  • Prevence nežádoucích jevů: odchody ze škol, špatný výběr oboru…atd.

Metodický materiál vychází ze zkušeností specialistů CKP a doufáme, že vám pomůže kvalitně nastavit jednotlivé postupy v práci kariérového poradce.

2. Jak začít s kariérovým poradenstvím/vzděláváním žáků na škole

Metodický materiál Jak začít s kariérovým poradenstvím/vzděláváním žáků na škole je určen pro všechny, kteří jsou v situaci, kdy uvažují o tom, jak uchopit kariérové poradenství/vzdělávání na škole.

V dokumentu je možné najít řadu podnětů, jak postupovat při realizaci kariérového poradenství/vzdělávání. Doporučení opět vychází z praxe specialistů CKP.

3. Jak na evaluaci kariérového poradenství/vzdělávání

Jedním z klíčových aspektů, který je důležitý pro nastavení kvalitního kariérového poradenství, je evaluace.  Pokud vás toto téma zajímá, tak právě pro vás je připravený metodický materiál ,,Jak na evaluaci kariérového poradenství/vzdělávání?“,  najdete zde podněty, jak evaluaci nastavit a co je důležité vzít v úvahu. Materiál je sestavený na základě praktických zkušeností a doporučení specialistů CKP.

 

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

logoling barva