Metodika Důvod dokončit

2. květen 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Krajské centrum vzdělávání
Metodika Důvod dokončit

Předčasné odchody je socioekonomické téma, které má širokospektrální dopad. Netýká se pouze vnitřního ekosystému školy, přerůstá jej a zasahuje jak daného jedince ve všech aspektech jeho života a budoucího profesního směřování, tak společnost jako takovou. Krajské centrum vzdělávání podpořilo školy v hledání důvodů předčasných odchodů a následně v jejich řešení a vytvořilo metodiku prevence předčasných odchodů Důvod dokončit.

Obsah:

Úvod
Východiska
Metodika
Fáze 1: Definování rizikových faktorů
Fáze 2: Zjištění výskytu rizikových faktorů u žáků současných prvních ročníků
Fáze 3: Zpracování dat a jejich vyhodnocení
Intervence
Prevence
A. Primárně preventivní aktivity související s kariérovým vzděláváním a poradenstvím
B. Primárně preventivní aktivity související s klimatem školy
Příklady dobrých praxí 
Organizace v kraji (na koho se obrátit) 
Závěr 
Zdroje 
Přílohy 

Metodika Důvod dokončit byla inspirována projektem Safe Arrival a stejnojmennou metodikou Zlínského kraje. Součástí je návrh na podobu polostrukturovaného rozhovoru a dotazníku pro zjištění příčin odchodu bývalých žáků.

 

Zdroj: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, www.kcv.cz

Soubory ke stažení