MŠMT připravilo analýzu přihlášek na střední školy

15. duben 2024
Autor/ka článku: MŠMT ČR
MŠMT připravilo analýzu přihlášek na střední školy

V rámci letošního přijímacího řízení na střední školy podalo v 1. kole více než 157 tisíc uchazečů téměř 420 tisíc přihlášek, z toho necelých 152 tisíc uchazečů se přihlásilo do denní formy studia. Celkem 79 % ze všech uchazečů podalo své přihlášky elektronicky a 73 % uchazečů využilo svého práva podat nově povolené tři přihlášky. Uvádí to aktuální zpráva, kterou MŠMT připravilo podle stavu podaných přihlášek na střední školy k 4. 4. 2024.

Největší podíl elektronických přihlášek podali uchazeči v Praze (85 %) a nejmenší v Ústeckém kraji (70 %).

V případě uchazečů z Prahy využilo práva podat si všechny tři přihlášky 81 % z nich, naopak v případě uchazečů z Královéhradecké kraje to bylo jen 66 % a téměř 20 % tamních uchazečů si podalo jen jednu přihlášku.

Při porovnání místa trvalého bydliště uchazeče a sídla školy si zhruba v 90 % případů uchazeči podali přihlášky do oborů v tom samém kraji, kde mají trvalé bydliště.

V Praze v souhrnu pocházelo cca 59 % všech přihlášek podaných na zdejší střední školy (pro denní formu studia, bez nástaveb, oborů vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a víceletých gymnázií) od uchazečů, kteří mají trvalé bydliště přímo v hlavním městě Praha. Dalších 13 % přihlášek bylo od uchazečů z okresu Praha-západ a 10 % od uchazečů z okresu Praha-východ.

V Brně v souhrnu pocházelo jen cca 47 % všech přihlášek podaných na zdejší střední školy (pro denní formu studia, bez nástaveb, oborů vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a víceletých gymnázií) od uchazečů, kteří mají trvalé bydliště přímo v Brně. Dalších 27 % přihlášek bylo od uchazečů z okresu Brno-venkov a 6 % od uchazečů z okresu Vyškov.

Většina uchazečů se hlásí na střední školu přímo ze základní školy. Pokud pomineme víceletá gymnázia, pak největší podíl přihlášek na 4letá gymnázia byl podán od uchazečů ze základních škol (93 %). Do oborů bez výučního listu a bez maturity a také na obory vyššího odborného vzdělání v konzervatoři byla zhruba čtvrtina přihlášek podána uchazeči, kteří mají dokončené základní vzdělání a hlásí se ze střední školy.

 

Zdroj: MŠMT ČR